zdjęcie ilustracyjne

W odpowiedzi na moją ostatnią (szóstą w tej sprawie) interpelację, dotyczącej ponownego uruchomienia, istniejącego przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy Obrońców Westerplatte 1 B, Pan Burmistrz użył sformułowania:

 „Załączone podpisy do interpelacji, nie mają odzwierciedlenia w stosunku do wyników badań napełnienia pojazdów…”. 

Do interpelacji załączonych było 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) podpisów mieszkańców osiedla przy ul. Sucharskiego!

Pan Burmistrz po raz kolejny zbył mieszkańców i ich prośbę. Jednak sposób traktowania zarówno mieszkańców jak i radnych pozostawia wiele do życzenia. Gwoli przypomnienia, badania, na które powołuje się Pan Burmistrz skutkowały dwukrotną korektą rozkładów jazdy autobusów. Korekty wykazały delikatnie mówiąc amatorszczyznę i nikłą jakość ww. „badań”. Powodem korekt było głównie nieuwzględnienie godzin pracy i nauki mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. Jednorazowa próba w maju 2019 roku, wykonana w sposób, który był kwestionowany na jednej z Sesji Rady Miejskiej utwierdza Pana Burmistrza i podległego mu Prezesa firmy Necko w słuszności swoich decyzji. A jak do tego mają się potrzeby zgłaszane przez mieszkańców? Ano ni jak! Pan Burmistrz pisze w odpowiedzi na prośbę mieszkańców i interpelację, używając złotoustych wypowiedzi, że:

 „najważniejszym dobrem jest bezpieczeństwo mieszkańców” oraz „zaspokojenie potrzeb społeczności jest głównym zadaniem komunikacji miejskiej”.

Pozostało tylko stwierdzić, że działania Pana Burmistrza i Prezesa firmy Necko nie mają odzwierciedlenia w stosunku do tego co w krasomówczych wypowiedziach mówią. Wszystko wskazuje na to, że Pan Burmistrz ma krzywe zwierciadło nie dające rzeczywistego obrazu potrzeb mieszkańców.

Skoro podpisy dziewięćdziesięciu mieszkańców nic nie dają, pozostaje jeszcze złożenie skargi do Rady Miejskiej na działania Burmistrza. 

|Radny miejski Adam Sieńko

****************

Po pojawieniu się komentarzy do tego tematu autorstwa Piotra, swój komentarz nt. poprawionego rozkładu jazdy przesłała do naszej redakcji Radna Miejska p. Aleksandra Sigillewska.

Koncepcja optymalizacji komunikacji miejskiej została wprowadzona w styczniu 2020 roku. Po licznych skargach mieszkańców rozkład został poprawiony i wprowadzony 1 marca 2020 roku. Czy mieszkańcy są zadowoleni z funkcjonującej w Augustowie komunikacji miejskiej? Czy potrzebne są kolejne poprawki?