Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 14 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym bez wychodzenia z domu ” Kto mieszka u Ciebie pod podłogą-małe ludki śmiesznie stworki czy krasnoludki?”

Użyjcie wyobraźni, wyobraźcie sobie kto może mieszkać u Was pod podłogą, w mysiej norze a może w szafie a potem użyj farby kredek, mazaków a może kolorowych wycinanek i pokaż Nam jak mogą wyglądać takie ludki i jak może wyglądać ich życie. Zróbcie zdjęcie wykonanej pracy plastycznej i wyślijcie nam na email: augustynki.augustow@gmail.com . Do wygrania Książeczki z serii ‘Poczytam Sobie’ gry oraz maskotki ufundowane przez Pracownia Ala ma Kota.

Regulamin konkursu plastycznego:
Kto mieszka u Ciebie pod podłogą-małe ludki, śmieszne stworki czy krasnoludki?’
1.Organizator konkursu:
Augustowskie Placówki Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów , Augustynki i Pracownia Ala ma kota
2.Czas trwania konkursu:
-od 20.04.2020 roku do 01.05.2020 roku
3.Ogłoszenie wyników:
-01.05.2020 roku o godzinie 12:00 na funpage Augustowskich Placówek Kultury oraz w wydarzeniu konkursu na facebooku
4.Cele konkursu:
-rozwijanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach
5.Warunki uczestnictwa:
– konkurs ma charakter indywidualny, skierowany do dzieci w wieku do 14 lat
Techniki wykonywania prac: prace wykonane w technice malarskiej, rysunkowej, wyklejane –prace płaskie!
6.Ocena i nagrody:
-oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora
-ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne
– w konkursie zostanie przyznane miejsce pierwsze i wyróżnienia w dwóch kategoriach I-dzieci w wieku od 5 do 9 lat, II-dzieci w wieku od 10 do lat 14 lat.
-ocenie będą podlegać zdjęcia prac, które zostaną wysłane na email z dopiskiem KTO,
-w mailu powinno znaleźć się:
*imię i nazwisko dziecka,
*wiek dziecka
*tytuł pracy,
*numer telefonu do osoby dorosłej (rodzic, opiekun),
-każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej
-na zdjęciu powinna znajdować się praca dziecka, prosimy o dobrą jakość zdjęć -ocenie podlega pomysłowość i estetyka wykonanej pracy
-każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
-w konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający
– każda praca powinna być wykonana przez dziecko samodzielnie
7.Termin wysyłania zdjęć prac:
Od 20.04.2020 do 30.04 2020 do godziny 12:00, na email: augustynki.augustow@gmail.com

8.Wyniki konkursu:
wyniki konkursu będą ogłoszone 01.05.2020 roku na funpage’u Augustowskich Placówek Kultury, na funpage’u Augustynki i w wydarzeniu konkursu
9. Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu
10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu : „Kto mieszka u Ciebie pod podłogą- małe ludki, śmieszne stworki czy krasnoludki?

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu „Kto mieszka u Ciebie pod podłogą-małe ludki śmiesznie stworki czy krasnoludki?”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, apk.mdk.augustow@poczta.fm
2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu plastycznego pod nazwa „Kto mieszka u Ciebie pod podłogą-małe ludki śmieszne stworki czy krasnoludki?”
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA
4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz www.apk.augustow.pl
5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez APK profilu na portalu Facebook oraz strony internetowej www.apk.augustow.pl
8)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych podopiecznego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych podopiecznego jest warunkiem udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Kto mieszka u Ciebie pod podłogą-małe ludki śmiesznie stworki czy krasnoludki?”.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.