W sobotę (05.12) ludzie dobrej woli oraz o gołębim sercu obchodzą swoje święto – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to program prowadzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), która zrzesza około 8 tys. wolontariuszy. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 17 grudnia 1985 r. Jego pełna nazwa brzmi Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju.

Głównym celem święta jest uznanie zasług wolontariuszy oraz zwrócenie uwagi opinii publicznej na ich codzienną pomoc na rzecz integracji społeczeństwa i rozwoju gospodarczego.  Ich działalność obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.

Co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza organizowane są okolicznościowe uroczystości oraz różnego rodzaju wydarzenia t. j. seminaria, spotkania, zjazdy oraz akcje charytatywne. Ze względu na okoliczności związane z pandemią tegoroczne obchody odbędą się w ograniczonym zakresie. Zaangażowanie wolontariuszy jest docenione również na początku czerwca, kiedy obchodzony jest Tydzień Wolontariuszy. W czasie tego święta osoby działające bezinteresownie na całym świecie na rzecz społeczeństwa otrzymują przysłane pocztówki z życzeniami.

W Polsce wolontariusze zaangażowani są w działalność ruchów społecznych i religijnych oraz organizacji pozarządowych. Z badań CBOS wynika bowiem, że 21% naszych rodaków przeznaczyło w 2018 roku własną pracę na cele dobroczynne. Bezinteresowną postawę polskich wolontariuszy dostrzegamy w hospicjach, szpitalach tymczasowych, oraz w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy uświadamia nam wszystkim szczególną rolę jaką pełnią wolontariusze w społeczeństwie. Są to osoby, które poświęcają swój czas pomagając osobom biednym, chorym oraz samotnym. Ich zaangażowanie przyczynia się do rozwiązywania globalnych problemów dotykających każdą sferę życia społecznego.

oprac. Cezary Rutkowski

na podst. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie oraz publicystyka.ngo.pl

|wrotapodlasia.pl