Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu:

  • turystyki, krajoznawstwa i promocji,                
  • promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wszystkie organizacje, które otrzymały dotacje w kwocie niższej niż wnioskowana, zobowiązane są dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym: zaktualizowany kosztorys wraz z zakresem rzeczowym zadania dostosowane do kwoty przyznanej dotacji oraz zaktualizowany harmonogram działań i zakładanych rezultatów realizacji zadania.

Zaktualizowane dokumenty należy dostarczyć najpóźniej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, w celu przygotowania umowy.

Wszelkie pytania należy kierować do Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji, tel. 532 364 014, pon-pt w godz. 8.00-16.00, ul. Mickiewicza 1.

Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

Załącznik

 zarzadzenie_70.2020_w_sprawie_ogloszenia_wynikow_konkursu_ofert.pdf
 zarzadzenie_71.2020_w_sprawie_ogloszenia_wynikow_konkursu_ofert.pdf