Od 1 marca rusza rekrutacja do miejskich przedszkoli. Rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat do 14 marca 2023 r. mają czas na podjęcie decyzji, które przedszkole wybrać. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do skorzystania z oferty przedszkoli publicznych.

Rekrutacja do przedszkoli w Augustowie na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 1 marca 2023 r. i potrwa do 14 marca 2023 r.

Harmonogram rekrutacji do augustowskich przedszkoli wygląda następująco:

 • weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkoli do 22 marca 2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 27 marca 2023 r.
 • potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 03 kwietnia 2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 06 kwietnia 2023 r.
 • postępowanie uzupełniające od 15 maja do 26 maja 2023 r.
 • do 06 czerwca 2023 r. weryfikacja wniosków
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 13 czerwca 2023 r.
 • potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 19 czerwca 2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 czerwca 2023 r.

W Augustowie działa pięć przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów:

 • Przedszkole nr 1 im. Akademia Bystrzaka przy ul. Waryńskiego 57,
 • Przedszkole nr 2 przy ul. Kopernika 24,
 • Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Tytoniowej 12,
 • Przedszkole nr 4 przy ul. Kilińskiego 10A,
 • Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka przy ul. Mickiewicza 2b.

Są to przedszkola z tradycjami, które od wielu lat wpisują się w historię naszego miasta. Przedszkola są dogodnie zlokalizowane dla mieszkańców Augustowa.

Przedszkola publiczne oferują wysoki poziom kształcenia, wychowania i opieki dzieciom od 3 roku życia. Atutem publicznych przedszkoli jest wykwalifikowana kadra z doświadczeniem pedagogicznym oraz bogata baza lokalowa i dydaktyczna.

Nauczycielki w przedszkolach publicznych traktują każde dziecko indywidualnie. Wychowankom umożliwiają samorealizację, kształcenie właściwych postaw wobec rówieśników i dorosłych oraz rozwijanie kreatywnego myślenia i działania. W przedszkolach publicznych szczególną troską objęte są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z problemami zdrowotnymi. Organizowana jest też na wysokim poziomie praca z dziećmi zdolnymi.

W każdym przedszkolu publicznym funkcjonuje kuchnia na miejscu przygotowująca świeże, zdrowe i pożywne posiłki. Żywienie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb dzieci, np. zgodne z wymogami diety bezglutenowej, bezbiałkowej i innych.

Przedszkola publiczne zlokalizowane są w budynkach w pełni przystosowanych do wzrostu dzieci, charakteryzują je duże i jasne pomieszczenia, ze specjalnie wydzielonymi szatniami i kuchnią. Przedszkola posiadają także place zabaw wyposażone w atestowane sprzęty.

Przedszkola publiczne oferują także naukę języka angielskiego oraz rytmikę we wszystkich grupach wiekowych, zajęcia religii w grupach starszych (nieobowiązkowo), zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone przez specjalistów, logopedyczne prowadzone indywidualnie czy inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. W przedszkolach działają koła zainteresowań: plastyczne, taneczne, instrumentalne, teatralne, sportowe. Wszystkie zajęcia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów są nieodpłatne.

Przedszkola publiczne w Augustowie organizują różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne, festyny i pikniki rodzinne, atrakcyjne wycieczki, zajęcia otwarte dla rodziców. Dzieci wychowują się i uczą w warunkach umożliwiających im wszechstronny rozwój i zapewniających doskonały start na kolejnym szczeblu edukacji. Publiczne przedszkola rozwijają współpracę ze środowiskiem lokalnym, zapraszając na zajęcia z dziećmi przedstawicieli policji, straży pożarnej, bibliotekarzy, leśników, lokalnych przedsiębiorców.

Miasto Augustów zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice dla:

– niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich,

– dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, jeżeli droga do przedszkola przekracza 3 km.

Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Augustów otwarte są w godzinach od 6.00 do 17.00. Publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Augustów realizują bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej codziennie od poniedziałku do piątku (należy przez to rozumieć bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie). Koszt godziny korzystania przez dziecko w wieku do lat 6 w placówce powyżej 5 godzin wynosi 1,00 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych – 0,50 zł.

Ponadto zwalnia się z opłaty dziecko rodziców/opiekunów prawnych:

 • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
 • którzy są mieszkańcami Miasta Augustów i odprowadzają podatek dochodowy na rzecz miasta Augustowa.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w każdym przedszkolu.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do publicznych przedszkoli i do odwiedzania naszych placówek oraz stron internetowych:

Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do w/w przedszkola należy wziąć udział w rekrutacji. Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

 1. elektronicznie – logując się na stronie www.augustow.przedszkola.vnabor.pl
 2. w formie papierowej – jeśli nie korzystają Państwo z komputera z dostępem do internetu, formularz wniosku można otrzymać w przedszkolu.

PLIKI

PDF icon ogloszenie_rekrutacji_2023-2024.pdf1.14 MB
PDF icon wniosek_o_przyjecie_kandydata_do_przedszkola_-_druk_do_recznego_wypelnienia.pdf196.73 KB
PDF icon oswiadczenie_-_kryterium_dodatkowe.pdf284.14 KB
PDF icon oswiadczenie_o_samotnym_wychowaniu_dziecka.pdf233.56 KB
PDF icon oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata.pdf231.03 KB
PDF icon zal._nr_1_do_wniosku_-oswiadczenie_wnioskodawcy_o_miejscu_zamieszkania.pdf232.04 KB
PDF icon zal._nr_2_klauzula_informacyjna.pdf207.78 KB
PDF icon zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_2023-2024.pdf2.65 MB
PDF icon terminy_rekrutacji_do_przedszkoli.pdf713.57 KB
PDF icon uchwala_kryteria_drugiego_etapu_postepowania.pdf170.02 KB

[*as] Urząd Miejski w Augustowie