Parkowanie latem 2018 r. w Augustowie. Zdjęcie www.augustow.org

Na XI sesji Rady Miejskiej w Augustowie 27 czerwca 2019 r. radni uchwalili, że strefa z parkomatami ma zacząć funkcjonować od 1 maja 2020. Podczas wczorajszej (11.02.) sesji RM dowiedzieliśmy się, że SPP najprawdopodobniej zacznie działać od 1. lipca 2020 r., czyli już w sezonie turystycznym. Czy będzie to ostateczny termin przywrócenia Strefy Płatnego Parkowania w naszym mieście? Wszystko zależy od tego, czy uda się znaleźć chętnego do jej zarządzaniem. Do tej pory takiego nie znaleziono, pomimo, że zgłosiło się ok. 60 zainteresowanych podmiotów.

Decyzję o likwidacji Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie radni miejscy podjęli 30 września 2017 r. Funkcjonowała ona od maja 2014 roku. Jako główny powód takich działań Rady Miejskiej podawano wolę mieszkańców wyrażoną w specjalnie przygotowanej sondzie. Od chwili ogłoszenia wyników w rozmowach bezpośrednich z mieszkańcami, więcej jednak padało głosów za jej przywróceniem. Już po roku braku obowiązku opłat za miejsca parkingowe okazało się, że obawy mieszkańców, co do problemów z zaparkowaniem na głównych ulicach miasta w sezonie turystycznym potwierdziły się. Opłaty parkingowe skutecznie wymuszały rotację samochodów na parkingach, a to powodowało, że ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego było łatwiej. Na pytanie, czy mieszkańcy chcą przywrócenia SPP miały odpowiedzieć kolejne konsultacje. Ich wynik sprzed 11. miesięcy potwierdził to. W głosowaniu internetowym opowiedziało się za tym 526 osób, czyli niemal dwie trzecie głosujących. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w sezonie turystycznym o wolne miejsce do zaparkowania swojego samochodu jest trudno nawet daleko poza ścisłym centrum miasta, taki wynik raczej nikogo nie zaskoczył.

– Jakie były główne przeszkody, że podmioty odpowiadające na ogłoszenie o poszukiwaniu firmy obsługującej SPP w Augustowie zrezygnowały? – zapytał wczoraj na sesji radny miejski Adam Sieńko.

Na pytanie radnego odpowiedział pełniący obowiązki kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w Augustowie, Sebastian Chudowolski. Jego odpowiedź w nagraniu pod tekstem.

|Bart.