Projekt Uwaga! Klimat! Obudźcie się! Działajcie! Realizowany był przez Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne, natomiast partnerem projektowym było Stowarzyszenie Labdaros ir paramos fondas Sypsenu Galeria z Wilna.

 W projekcie brała udział młodzież ze średniej grupy Zespołu Tańca Ludowego „Bystry” ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Augustowie oraz młodzież z Wilna z Dziecięco- Młodzieżowego Zespołu Tańca „Sto uśmiechów”. 

Podstawą projektu „Uwaga! Klimat! Obudźcie się! Działajcie” było zdobycie wiedzy na temat zmian klimatycznych, ochrony środowiska i ekologii w życiu codziennym. Poprzez wspólne działanie, wymianę doświadczeń i poznawanie siebie, wzrosła nasza świadomość na temat tego co czeka nas w przyszłości i jak zapobiec katastrofie ekologicznej. Nasz projekt zrealizowaliśmy z uwagi na palący problem związany ze zmianami klimatycznymi, z potrzebą działania proekologicznego. Pragniemy by młodzi ludzie mieli świadomość swojej odpowiedzialności i sprawczości w obszarze dbania o środowisko, o swoją i swoich rówieśników przyszłość.

Poprzez wymianę młodzieży skupiliśmy się na ważnych aspektach, takich jak:

  • jak przekonać innych do tego by w swoim zakresie działali na korzyść ochrony środowiska,
  • jak być świadomym obywatelem w tej kwestii na każdy dzień,
  • jak stać się bardziej aktywnym w inicjatywach proekologicznych.

 Nie bez przyczyny na miejsce wymiany wybraliśmy Zakopane. To miejsce jest jednym z największych problemów ze smogiem, ale z powodzeniem wykorzystuje nowe możliwości ekologicznego ocieplania (geotermia), tam też znajduje się Tatrzański Park Narodowy, dzięki któremu nauczyliśmy się jak działać na rzecz przyrody i ochrony środowiska. Wierzymy, że wspólna nauka, wymiana doświadczeń i to co jest efektem wymiany (przygotowaliśmy kilku spotów nawołujących do zmiany swojej postawy ekologicznej i przygotowaliśmy plan zmiany zachowań w naszych lokalnych społecznościach) pomoże nam stać się nie tylko świadomymi obywatelami, ale ambasadorami działań proekologicznych. Poza tym, chcemy mieć większy wpływ na to co dzieje się w naszym środowisku, nie bać się rozmawiać z mieszkańcami, władzami, zawiązywać akcje, które pomogą środowisku i wzmocnią poczucie wspólnej odpowiedzialności. Odważnie stawiamy czoło wyzwaniom proekologicznym, edukujemy nasze koleżanki i kolegów na temat zachowań ekologicznych poprzez rozmowy, wyświetlanie spotów, filmików, plakatów, ścianek tematycznych. Dzięki projektowi poznaliśmy programy, które wspierają ekologie oraz dbają o klimat zarówno w Polsce jak i na Litwie.

 Program Erasmus+ pomaga wielu młodym ludziom rozwinąć skrzydła, zrealizować plany i marzenia, działać na rzecz innych ludzi, doskonali kompetencje językowe, społeczne, organizacyjne. Dzięki niemu młodzi ludzie doskonalą zdobyte umiejętności, nabywają nowe doświadczenia, nawiązują nowe kontakty z rówieśnikami, działają na rzecz środowiska społecznego, zwiedzają nowe miejsca.  Na koniec realizacji projektu uczestnicy otrzymują Youthpass, czyli Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie oraz zdobyte w jego trakcie wiedzę i umiejętności. Nasze działania zamieszczamy na portalach społecznościowych, co na pewno dało się zauważyć na Facebooku. Wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata promując działania proekologiczne oraz promując program Erasmus+.

 Serdecznie zapraszamy na strony internetowe naszego projektu, wystarczy wpisać nazwę projektu Uwaga! Klimat! Obudźcie się! Działajcie! bądź na stronie internetowej Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego.

Uczestnicy projektu Erasmus+