Sytuacja związania z epidemią koronawirusa jest dynamiczna i wymaga niecodziennych rozwiązań. Dotyczy to również realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Mogą oni zgłaszać zmiany – przy zachowaniu zgodności z celami realizowanych projektów – które będą ukierunkowane na zwalczanie i przeciwdziałanie pandemii.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) prowadzi działania mające na celu łagodzenie skutków epidemii koronawirusa.

Na wnioski  Beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER, akceptowane były już między innymi zmiany w zakresie:

  • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność,
  • wydłużenia okresu realizacji form wsparcia w ramach projektów, 
  • zmiany form wsparcia (np. szkoleń) ze stacjonarnych na zdalne,
  • czasowego wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach projektu bezpośrednio do celów łagodzenia skutków pandemii (np., szycie maseczek ochronnych, dezynfekcja obiektów).

Sytuacja jest niecodzienna, dlatego beneficjenci realizujący projekty w ramach Działań PO WER nadzorowanych przez Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mogą zgłaszać zmiany mające na celu podejmowanie działań ukierunkowanych na zwalczanie oraz przeciwdziałanie pandemii COVID-19, przy założeniu zachowania zgodności z celami realizowanych projektów.

W związku z tym przypominamy o możliwości wnioskowania przez beneficjentów o wprowadzenie  zmian do realizowanych przez siebie projektów za pomocą systemu SL2014.

Ważne

Pracujesz? Prowadzisz firmę? Jesteś rodzicem i zajmujesz się dziećmi, kiedy szkoły, przedszkola i żłobki są zamknięte? Poszukujesz informacji na temat przysługujących Ci praw i dedykowanych rozwiązań zaprojektowanych przez rząd w celu zwalczania skutków epidemii? Śledź nasze wpisy w mediach społecznościowych i informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rządowe serwisy to sprawdzone i pewne źródło informacji na temat działań podejmowanych w walce z koronawirusem

| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej