Burmistrz  Miasta  Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości,iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 20.02.2020 r. do 12.03.2020 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl,

wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

1)  na okres od 15.05.2020 do 15.09.2020r. ;

– grunt o pow. 30 m kw ( 3 stanowiska po 10 m kw) stanowiący część działki oznaczonej
Nr geodez. 3196/3 położonej  przy Rynku Zygmunta Augusta,

– grunt o pow. 24 m kw ( 1 stanowisko o pow. 10 m kw, 1 stanowisko o pow.  6 m kw,
1 stanowisko o pow. 8 m kw) stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3256 położonej przy Rynku Zygmunta Augusta.

 2) na okres od 15.05.2020 r. do 30.09.2020 r.:

– grunt o pow. 200 m kw ( 2 stanowiska po 100 m kw) stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3196/3 położonej  przy Rynku Zygmunta Augusta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

                                                                       Burmistrz Miasta Augustowa

urzad.augustow.pl