zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Przebieg południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa w ciągu drogi nr 16, a raczej brak ostatecznej decyzji co do jej przebiegu, blokuje dalsze działania związane z uruchomieniem wydobycia borowiny w Augustowie. Przypominamy, że od wydobycia borowiny w bardzo dużym stopniu uzależnione jest dalsze posiadanie przez miasto Augustów prestiżowego statusu miasta uzdrowiskowego.

Nieco szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule pt. Czy możemy być spokojni o status uzdrowiska miasta Augustów? TUTAJ >>>

Dziś (19.05.) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie, podczas którego poruszono ten temat. Nie usłyszeliśmy konkretnej odpowiedzi na pytanie – Czy możemy być spokojni o status uzdrowiska miasta Augustów?. W krótkim fragmencie wypowiedzi burmistrz Mirosław Karolczuk odpowiedział nam na drugie pytanie nurtujące mieszkańców, czyli, terminu uruchomienia złoża borowin leczniczych „Silikaty”

Było blisko…, w międzyczasie wyszedł temat przebiegu obwodnicy DK16. Jeden z przebiegów biegnie, nie po przyszłej działce borowiny, tylko biegnie po działce, którą mieliśmy za borowinę oddać. Niestety, jednoznaczne stanowisko Lasów Państwowych – Nie ma dilu dopóki nie będzie wiadomo, którędy będzie przebiegać obwodnica

– poinformował Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.

Rozgoryczenie osób ze strony Urzędu Miejskiego i stanowisko Lasów Państwowych jest raczej zrozumiałe. Jedni nie mogą sfinalizować prac trwających od kilku lat, drugim proponuje się w zamian teren, który może mieć niewspółmiernie niższą wartość (w przypadku gdyby obwodnica przebiegała przez ten teren), od tej na której znajdują się złoża.

Temat niewątpliwe powróci na najbliższej sesji RM i jeszcze wielokrotnie przy innych okazjach. Dziś wiemy konkretnie, że wielokrotne zapewnienia mieszkańców „Prace trwają i nie ma niepokoju o utratę statusu uzdrowiska”, zdezaktualizowały się. Prace trwają, a niepokój mieszkańców Augustowa wzrasta, co wyraźnie podkreślała część radnych w swoich wypowiedziach.

|Bart.

* Całość nagrania z dzisiejszego wspólnego posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie do odsłuchania na stronie Urzędu Miejskiego w Augustowie.