Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ogłoszonym w sobotę alercie do mieszkańców wschodnich powiatów woj. podlaskiego i lubelskiego przypomniało o zasadach, które obowiązują na terenach objętych stanem wyjątkowym.

Grzybowszczyzna (woj. podlaskie), 03.09.2021. Tablica w Grzybowszczyznie, 3 bm. informująca o stanie wyjątkowym na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego. W czwartek prezydent Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią. Pas obejmie 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim). (ar/awol) PAP/Artur Reszko

O alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na swoim koncie na Twitterze, podając link do szczegółowych informacji MSWiA w tej sprawie.

„Stan wyjątkowy został wprowadzony w pasie przygranicznym z Białorusią, czyli w części województw: podlaskiego i lubelskiego. Pas obejmuje 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim” – podało ministerstwo, przedstawiając zarówno katalog ograniczeń, które obowiązują na obszarze objętym stanem wyjątkowym, jak i informacje dotyczące osób, których nie dotyczy zakaz przebywania na tym obszarze.

Informacje o zasadach obowiązujących na terenach objętych stanem wyjątkowym można znaleźć na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/mswia/informacje-dla-mieszkancow-terenow-objetych-stanem-wyjatkowym.

Od czwartku w pasie przygranicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Według rozporządzenia obowiązuje zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę osób, które tam nie mieszkają. Wyjątkiem są osoby zapewniające obsługę urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych; przebywające w tych jednostkach w celu załatwienia spraw administracyjnych; pracujące zarobkowo w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze; wykonujące na stałe działalność gospodarczą na tym obszarze; świadczące usługi pocztowe, kurierskie, dostawcze i zaopatrzeniowe; posiadające nieruchomości na tym terenie. Nie dotyczy także rolników pracujących w gospodarstwach rolnych; uczniów, studentów i ich opiekunów w czasie pobierania nauki; opiekunów dzieci do lat 3; osób uczestniczących w praktykach kultu religijnego, chrzcinach, ślubach, weselach i pogrzebach.

Zakaz nie dotyczy służb ratowniczych, medycznych i osób w drodze do placówek ochrony zdrowia, a także osób jadących bezpośrednio na przejście graniczne lub z niego do centrum kraju. (PAP)

nno/ dki/