Rząd dofinansuje gminom transport osób, które nie będą mogły samodzielnie udać się na szczepienie przeciwko COVID-19. Samorządy mają się włączyć w akcję informacyjną dotyczącą szczepień.

zdjęcie ilustracyjne

Rząd będzie finansował dowóz osób z niepełnosprawnościami i mających problem z dojazdem do punktów szczepień w wysokości 80% średnich kosztów dowozu. Transport powinien być dostępny dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz m.in. seniorów, mających problemy z dotarciem do punktów szczepień na terenach wiejskich i w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców.

Wyliczone przez rząd stawki za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej wynoszą: 75 zł w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców 65 zł. Stawka za przewóz osoby sprawnej ruchowo to 30 zł (tylko w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców).

Rząd i strona samorządowa ustaliły też, że samorządy aktywnie włączą się w akcję informacyjną o szczepieniach przeciwko COVID-19. Do seniorów zostaną wysłane informacje, a w lokalnej prasie pojawią się ogłoszenia o szczepieniach. W ciągu najbliższych tygodni w każdym województwie odbędą się spotkania powołanych przez wojewodów pełnomocników ds. szczepień z samorządowcami – wójtami, burmistrzami, przewodniczącymi rad gmin, powiatów. 

| wartowiedziec.pl

Źródło: MSWiA