20 maja w Bryzglu odbyło się uroczyste rozpoczęcie największej inwestycji Powiatu Augustowskiego w 2021 r. Przebudowanych zostanie łącznie około 16 km dróg w III etapach: od Płociczna przez Bryzgiel do Aten, odcinek w Monkiniach oraz odcinek w kierunku Macharc. Planowana jest również realizacja przedsięwzięcia na odcinku między Podnowinką a Nowinką wraz z przebudową mostu. Szacowany łączny koszt zadań wyniesie około 9,5 mln zł.

zdjęcie ilustracyjne

Powiat Augustowski zaangażuje w przedsięwzięcie środki z własnego budżetu, a także pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W kosztach partycypować będzie również Samorząd Województwa Podlaskiego, Gmina Nowinka oraz Gmina Suwałki.

– Cieszymy się, że dzięki dobrej współpracy możemy zwielokrotnić środki, które są do dyspozycji i realizować więcej inwestycji drogowych ważnych dla mieszkańców oraz turystów licznie odwiedzających nasz Powiat, zwłaszcza w okresie letnim – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński, witając zebranych uczestników spotkania.

W uroczystym rozpoczęciu realizację inwestycji udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele wykonawcy inwestycji: Arnold Saładonis – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego, przedstawiciele poszczególnych samorządów, na terenie których będą realizowane inwestycje, m.in.: Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Waldemar Jedliński – Członek Zarządu Powiatu w Augustowie, Teresa Strękowska – Wójt Gminy Nowinka oraz Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki. Obecny był również Tomasz Huszcza – Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego oraz Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie

|Starostwo Powiatowe w Augustowie