Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna oraz Fundacja Słowo i Obraz zapraszają do Kawiarenki Literackiej na spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem

12 sierpnia 2021 r. o godz.18.00


miejsce: Pałac na Wodzie Falkowscy
ul. Zarzecze 17 B w Augustowie


Prowadzenie: Janina Osewska.


Oprawa muzyczna
w wykonaniu muzyków Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Wydarzenia towarzyszące:
Konkurs Jednego Wiersza (KJW), prowadzenie Erazm Stefanowski

Wstęp wolny.

Wydarzenie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Wojciech Kass (ur. 1.09. 1964 r. w Gdyni) – poeta i eseista. Opublikował tomiki: „Do światła” (1999), „Jeleń Thorwaldsena” (2000) – za które otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach, „Prószenie i pranie” (2002), „10 Gedichte aus Masurenland” (2003), wybór wierszy w języku polskim i niemieckim), „Przypływ cieni” (2004), „Gwiazda Głóg” (2005) nominowany do Wawrzynu nagrody literackiej Warmii i Mazur, „Pieśń miłości, pieśń doświadczenia” (z Krzysztofem Kuczkowskim) (2006), „Wiry i sny” (2008) nominowany do Wawrzynu nagrody Literackiej Warmii i Mazur, oraz 41 (2010). W 2012 ukazała się publikacja pt. „Czterdzieści jeden. Wiersze i glosy”, zawierająca pieśni z 41, dziennik poety z okresu ich pisania, komentarze krytyków i historyków literatury o tym tomie oraz wiersze nowe. W 2014 kolejny tomik” Ba! Dwadzieścia jeden wierszy”, w 2015 „Przestwór. Godziny” nominowany do Nagrody Literackiej Stołecznego Miasta Warszawy. W 2016 ukazał się wybór jego poezji „Pocałuj światło. 89 wierszy”, w 2018 „Ufność. Trzy poematy” oraz „Tak. Trzy eseje o poezji”. W 2019 kolejny tom wierszy pt.  „Objawy”, w 2020 „Metaf”. Jest autorem opracowania o związkach Czesława Miłosza i jego krewnych z Sopotem „Aj, moi dawno umarli” (1996), książki eseistycznej „Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego” (2004) nominowanej do Wawrzynu nagrody literackiej Warmii i Mazur, współautorem słownika „Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany” (2008) oraz współredaktorem (wraz z prof. Jarosławem Ławskim) „Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji 2010-2016” (2018). Wraz z żoną Jagienką, w ramach serii książka do pisania wydawnictwa „Austeria” opracował tom „Pranie” (2019) oraz „Gałczyński” (2020). Esej Wojciecha Kassa „Światło jaśnie gość” zainaugurował serię broszur „Prelekcje Mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku” (2018), a pod koniec 2018 roku ukazała się jego książka „Tak. Trzy eseje o poezji”. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Pen Clubu. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2008). Wchodzi w skład redakcji dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Prowadził zajęcia creative lighting w Studium Artystyczno-literackim Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Białostockiego. Uhonorowany nagrodą „Nowej Okolicy Poetów” za dorobek poetycki (2004), nagrodą „Otoczaka” za tomik wierszy „Wiry i sny” (2009), „Sopocką muzą” – nagrodą prezydenta Sopotu (2011), Oznaką Honorową za zasługi dla województwa Warmińsko-Mazurskiego (2014), brązowym (2007) i srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2015). Jego wiersze tłumaczone są na język niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański, litewski, czeski, słoweński, serbski, chorwacki, bułgarski, rosyjski. Od 1997 r. pracuje w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach.

|APK