Na plaży postiw zakończyła się budowa kładki, dzięki której osoby z niepełnosprawnościami będą mogły łatwo dotrzeć do jeziora i na pomost. To kolejna inwestycja wykonana w ramach realizowanego przez Urząd Miejski programu „Augustów bez barier”.

fot. UM w Augustowie

Ponad dwa lata funkcjonowania projektu, to długa lista konkretnych działań w wielu płaszczyznach funkcjonowania naszego miasta. Przypominamy najważniejsze działania, które ułatwiły osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w naszym mieście.

Augustów to jego mieszkańcy – wszyscy mieszkańcy

Usunięcie ograniczeń oraz dostosowanie miasta do potrzeb wszystkich mieszkańców, to jeden z głównych celów władz Augustowa. Właśnie dlatego w 2019 roku Burmistrz Mirosław Karolczuk ogłosił uruchomienie programu „Augustów Bez Barier”.

– Skutecznie usuwamy z przestrzeni miejskiej bariery utrudniające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Skrupulatnie realizujemy kolejne punkty programu Augustów Bez Barier – dostosowaliśmy wszystkie przejścia na miejskich chodnikach do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększyliśmy finansowanie projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, oddaliśmy do użytku mieszkania wspomagane, a dzięki współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem przekazaliśmy także do bezpłatnego użytkowania specjalistyczny sprzęt. Skrupulatnie dbamy o to, by wszystkie obecnie wykonywane inwestycje były konsultowane z osobami niepełnosprawnymi i dostosowywane do ich potrzeb

– mówi Burmistrz Mirosław Karolczuk

– Tworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków funkcjonowania dla wszystkich mieszkańców to dla nas priorytet. Szereg działań już za nami, ale w planach mamy kolejne. Dbamy także o to, by pomagać w funkcjonowaniu organizacjom pozarządowym 

 dodaje Zastępca Burmistrza – Filip Chodkiewicz.

Długa lista konkretnych działań

Program „Augustów Bez Barier” jest konsekwentnie realizowany od 2019 roku. Grudzień to czas podsumowań. A więc przypomnijmy co udało nam się zrobić tylko w tym roku:

– W listopadzie zakończyła się budowa kładki dla osób z niepełnosprawnościami na miejskiej plaży. Teraz to miejsce będzie nareszcie dostępne dla nas wszystkich.

– Latem oddane do użytku zostało tzw. mieszkanie wspomagane. To miejsce w pełni dostosowane do potrzeb lokatorów, które ułatwia im start w samodzielną przyszłość. Lokatorzy mogą też liczyć na stałe wsparcie wykwalifikowanych specjalistów, w tym terapeutów i psychologów.

– Pod byłą siedzibą Urzędu Miejskiego stanął pojemnik w kształcie serca, do którego mieszkańcy mogą wrzucać plastikowe nakrętki. Dzięki tej akcji w stałą pomoc osobom niepełnosprawnym włączyli się wszyscy mieszkańcy.

[*as] Urząd Miejski w Augustowie