Będzie prowadził przez malownicze tereny Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy. W piątek (11.06) w Augustowie podpisaniem deklaracji uroczyście zainaugurowano powstanie nowego szlaku aktywnej turystyki wodnej CHa-KA-Bi.

W konferencji, zorganizowanej przez LGD-Kanał Augustowski, uczestniczyli: marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałek Stanisław Derehajło. Województwo Podlaskie było jej partnerem strategicznym.

zdjęcia ilustracyjne www.augustow.org

Pomysł na szlak łączący Czarną Hańczę z Biebrzą zrodził się w wyniku porozumienia LGD-Kanał Augustowski z lokalnymi samorządami pod nazwą Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny (ABPT). Do współpracy włączyły się także samorządy z dorzecza Czarnej Hańczy.

– To, że powstaje tak ważna inicjatywa, która łączy wiele samorządów, wiele środowisk, jest przykładem dobrego działania turystyki w regionie. Turystyka potrafi łączyć, pozwala zbudować coś, co jest ponadczasowe, co ma wydźwięk ponadregionalny 

– mówił Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju.

– Polacy chcą odpoczywać na łonie natury, a ten szlak to odpowiedź na ich potrzeby.

Ambitne Podlaskie

Z kolei Artur Kosicki, marszałek województwa podkreślił, jak istotna jest turystyka dla rozwoju województwa.

– To jeden z głównych fundamentów prężnego rozwoju. Jako zarząd województwa promujemy nasz region na różne sposoby – m.in. poprzez pokazywanie wspaniałych terenów, perełek architektonicznych, które są wyjątkowe w skali globu. Organizujemy także wydarzenia kulturalne i turystyczne, przyciągające mnóstwo zainteresowanych. Uwypuklamy wyjątkowość naszego województwa, bo chcemy, aby było znane nie tylko w Polsce, ale na całym świecie 

– mówił Artur Kosicki. 

Marszałek zachęcał także do korzystania z programów regionalnych w ramach nowej perspektywy unijnej w celu zdobywania funduszy na cele turystyczne.

– Jako zarząd województwa czekamy na państwa projekty. Wierzę, że będzie ich jeszcze więcej, bo Podlaskie jest ambitne – spuentował.

Ponadlokalna marka

„CHa-KA-Bi (Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, Biebrza) – szlak aktywnej turystyki wodnej” to perła na turystycznej mapie województwa. Będzie przebiegał przez uwielbianą przez kajakarzy Czarną Hańczę i Biebrzę – „królową” największego w regionie parku narodowego. Pomiędzy nimi – Kanał Augustowski, pomnik historii z 1. połowy XIX w., jeden z największych zabytków hydrotechnicznych, pozwalający w sposób niekonwencjonalny dostać się na Białoruś.

Chodziło o stworzenie solidnej, ponadlokalnej marki, która pozwoliłaby na odpowiednią promocję nie tylko tej części, ale całego województwa.

– Chcąc wypromować region, musimy współdziałać i patrzeć szerzej 

– mówił Bogdan Dyjuk, prezes LGD-Kanał Augustowski i jednocześnie radny wojewódzki.

– Chcemy tworzyć markę, a żeby ją tworzyć, musimy zadbać o ofertę turystyczną – te szlaki powinny być w sposób właściwy zainwestowane.

„Turystyka buduje mosty”

Pod dużym wrażeniem współpracy w ramach tej inicjatywy był Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).

– Turystyka buduje mosty. To będzie kolejne miejsce na mapie kraju, które z dumą będziemy promować

 – zaznaczył.

W dalszej części spotkania przedstawiono aktualne prace związane z tworzeniem szlaku i możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji. Zaprezentowano także propozycje rozwiązań architektonicznych w strefie CHa-KA-Bi. Konferencję zakończyło podpisanie wspólnej deklaracji przez inwestariuszy, co oficjalnie zainaugurowało otwarcie szlaku.

W piątkowym spotkaniu udział wzięli m.in. poseł Mieczysław Baszko, przedstawiciele samorządów, władze parków narodowych, przedsiębiorcy oraz osoby działające w obszarze turystyki.


Anna Augustynowicz

red.: Małgorzata Sawicka

wrotapodlasia.pl

*************

Powyższą relację uzupełniamy o nagranie audio wystąpienia Prezesa Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, Bogdana Dyjuka oraz Sekretarza stanu, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, Andrzeja Gut-Mostowego.

Bogdan Dyjuk – Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki
Podpisanie Deklaracji

|Bart. / augustow.org