śluza Gorczyca fot. augustow.org

Kanał Augustowski cieszy się coraz większą popularnością turystów. Przez dwa lata z rzędu pobijane były historyczne rekordy śluzowań. W 2019 roku różnicę poziomów wody na 14 śluzach pokonało ponad 34 tysiące jednostek pływających, w ubiegłym roku natomiast prześluzowowanych zostało ponad 46 tysięcy obiektów.

W tym roku również widzimy duże zainteresowanie Kanałem. W ciągu dwóch miesięcy od otwarcia drogi wodnej, przez śluzy Kanału przepłynęło blisko 6 tysięcy jednostek, a wakacje dopiero przed nami. To pokazuje, jak ważne i konieczne są inwestycje na Kanale Augustowskim. 

fot. RZGW w Białymstoku

Zakończyliśmy remont trzech par wrót na śluzie Paniewo. Za blisko 1 milion złotych wymienione zostały wrota górne, środkowe i dolne –  na jedynej po stronie polskiej dwukomorowej śluzie na Kanale. Śluza, z powodu dużej różnicy poziomów między jeziorem Paniewo a jeziorem Krzywym, która wynosi 6,7 m, składa się z dwóch połączonych ze sobą komór.

Na sąsiedniej śluzie – Gorczyca wymienione zostały wrota górne. Ich koszt to 230 tys. Remont wrót dolnych na tej śluzie zakończył się pod koniec ubiegłego roku i kosztował kolejne 300 tys. złotych.

fot. RZGW w Białymstoku

Trwa opracowywanie dokumentacji na remont śluzy Augustów. Posiadamy już pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych oraz  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, czekamy na decyzję pozwolenie wodnoprawne. Po jej uzyskaniu wystąpimy o pozwolenie na budowę, a co za tym idzie ogłosimy przetarg na wybór wykonawcy remontu śluzy Augustów. Szacujemy, że nastąpi to pod koniec roku.

Zakończenie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie śluzy po remoncie przewidujemy na ostatni kwartał 2023 roku, czyli rok obchodów 200-lecia rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego. Inwestycja ma na celu przywrócenie sprawności technicznej śluzy i utrzymanie drożności drogi wodnej Kanał Augustowski dla żeglugi śródlądowej.

Remont śluzy Augustów będzie polegał na wzmocnieniu ścian komory i głów śluzy, wymianie poszycia wrót, remoncie mechanizmu napełniania, zmianie sposobu obsługi śluzy z ręcznego na elektryczny lub hydrauliczny, umocnieniu brzegów ścianką szczelną awanportu dolnego i górnego, pogłębieniu kanału od strony awanportu dolnego, zmiany zagospodarowania terenu wokół śluzy (wymiana ciągów pieszych, montaż oświetlenia, wymiana ogrodzenia, wykonanie monitoringu śluzy spiętego z budynkiem operatora śluzy i budynkiem Zarządu Zlewni).  Po północnej stronie nabrzeża odtworzona zostanie „mała przystań” w postaci pływającego pomostu na 6 – 8 jednostek. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 10 mln. zł.

fot. RZGW w Białymstoku

Razem z rozpoczęciem remontu śluzy Augustów rozpoczniemy remont jazu na stopniu wodnym Augustów. Trwa uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń. Kapitalna modernizacja jazu jest konieczna ze względu korozje betonu na ścianach jazu, skorodowane części metalowe zasuw, zużyte mechanizmy, uszkodzenia umocnień i miejscowe erozje brzegów. Inwestycja ma za zadanie ochronę powodziową części miasta Augustów.  Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 4 mln. zł.

W najbliższych latach zostanie wyremontowana Śluza Białobrzegi (szacunkowy koszt to 5 mln. zł) i jazy w miejscowościach: Rygol, Dębowo, Białobrzegi, Gorczyca, Sosnowo oraz Spichlerzysko.

Na bieżąco trwają też prace utrzymaniowe na Kanale Augustowskim i w jego najbliższym otoczeniu. Remontowane są zabytkowe budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze strażnic wodnych. Dwukrotnie wykaszana jest roślinność rozwijającą się w dnie kanału oraz usuwane wykoszone porosty. Prace już trwają. Wykoszony został odcinek od śluzy Augustów do śluzy Borki.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 
rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.