Planujesz wymianę pieca lub ocieplenie domu? Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i wnioskuj o dofinansowanie! Wysokość dotacji może wynieść nawet 37 tysięcy złotych.

Urząd Miejski udzieli Ci bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu. Więcej informacji uzyskasz w pokoju nr 300 w Urzędzie Miejskim przy ulicy Młyńskiej 35.

„Czyste Powietrze” to program kierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej.

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze pozwala na redukcję kosztów ponoszonych podczas wymiany źródła ciepła i termoizolacji domów jednorodzinnych. Po przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji możliwe jest efektywne i odpowiedzialne zarządzanie energią, ochroną środowiska oraz przede wszystkich poprawa stanu domowego budżetu.

(*as)|urzad.augustow.pl