To, jak wyglądał Mieszko, Chrobry, Odnowiciel, Jagiełło czy Jagiellończyk, pozostaje zagadką. Ale od czego mamy wyobraźnię! Augustowskie Placówki Kultury zachęcają, by dać się ponieść twórczej fantazji…

Pokażcie nam, jak – według Was – wyglądali nasi władcy. Czy zapozują w iście królewskich szatach, czy oddadzą się przejażdżkom konnym, a może będą ucztować za suto zastawionym stołem? Wszystkim dzieciom od lat 7, młodzieży i dorosłym z powiatu augustowskiego zostawiamy pole do działania i czekamy na prace konkursowe do 20 kwietnia. Szczegóły w Regulaminie.

APK

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny na www.apk.augustow.pl

Regulamin konkursu:

1) Organizator konkursu:

Augustowskie Placówki Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów

2) Czas trwania konkursu:

od 2 kwietnia 2021 do 20 kwietnia 2021

3) Cele konkursu:

 • budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem,
 • wzmacnianie świadomości obywatelskiej,
 • kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z historią Polski poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.

4) Warunki uczestnictwa:

 • konkurs ma charakter indywidualny, skierowany do dzieci w wieku od 7 lat, młodzieży, osób dorosłych z powiatu augustowskiego,
 • techniki wykonywania pracy: ołówek, kredka, farby plakatowe, akrylowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie w formacie A3 (to jest 29,7 cm – poziomo 42 cm pionowo) praca wykonana w pionie. Do pracy musi by
 • dołączone wypełnione zgłoszenie, załącznik nr 1 do regulaminu,
 • uczestnik wykonuje tylko jedną pracę,
 • prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę,

5) Termin dostarczania prac:

 • prace należy dostarczyć do tymczasowej siedziby MDK ul. Nowomiejska 41 w Augustowie lub Muzeum Ziemi Augustowskiej ul. Hoża 7 razem z wypełnionym załącznikiem nr 1 do 20 kwietnia 2021 do godz. 16.00.
 • W zgłoszeniu pracy powinno znajdować się:

imię i nazwisko wykonawcy oraz wiek,

telefon wykonawcy lub opiekuna (jeśli dotyczy),

tytuł oraz krótki opis pracy,

podpisana klauzula przez wykonawcę/ opiekuna lub rodzica, jeśli wykonawca jest niepełnoletni,

 • każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej’
 • na prace czekamy do 20.04.2021 r.

6) Ocena i nagrody:

 • oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora,
 • ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne i estetyka wykonanej pracy,
 • w konkursie zostanie przyznane miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz wyróżnienia,
 • w konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający.

7) Wyniki konkursu:

 • zostaną ogłoszone 23.04.2021 r. na stronie oraz koncie Augustowskich Placówek Kultury na FACEBOOK’U,
 • wręczenie nagród nastąpi 03.05.2021 r., zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie.
 • warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu,
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu: „Poczet Królów Polskich”.

dokumenty do pobrania na stronie apk.augustow.pl, wydarzenie w kalendarzu.