Kilka miesięcy temu Rada Miejska w Augustowie podjęła decyzję o utworzeniu dwóch Zespołów Szkolno-Przedszkolnych. Powstały one z administracyjnego połączenia Szkoły Podstawowej numer 6 z Przedszkolem numer 3 oraz połączenia Szkoły Podstawowej numer 3 z Przedszkolem numer 6.

zdjęcie UM w Augustowie

Nowy system zdał egzamin. Umożliwił sprawne zarządzanie placówkami i jednoczesne oszczędności, które miasto może przeznaczyć np. na kolejne inwestycje w nasze miejskie placówki szkolne i przedszkolne. Co warte podkreślenia, utworzenie zespołu jest zabiegiem czysto administracyjnym. Placówki wciąż mają osobne Rady Pedagogiczne i Rady Rodziców. Jednak w warstwie administracyjnej posiadają np. wspólną księgowość.

Na najbliższej sesji Radni zajmą się projektami uchwał powołujących nowe zespoły. Przed głosowaniem radnych Burmistrz poprosił o opinię Rady Pedagogiczne szkół i przedszkoli, które miałyby wejść w skład zespołów. Pierwsza z nich już wydała już opinię pozytywną. W tygodniu odbędą się posiedzenia kolejnych.

Pytając Rady Pedagogiczne o opinię, zadeklarowaliśmy gotowość do udziału w ich posiedzeniach. Po prostu chcielibyśmy o tym porozmawiać, przedstawić argumenty za i przeciw. Odpowiedzieć na ewentualne wątpliwości. Kiedy niespełna rok temu rozmawialiśmy o utworzeniu dwóch pierwszych zespołów, pracownicy szkół i przedszkoli mieli wiele obaw. Słyszeliśmy o rzekomych zwolnieniach nauczycieli, utracie prawa do wakacji, czy utracie patronów i sztandarów. Nic z tego nie miało miejsca, więc mam nadzieję, że bogatsi o te doświadczenia będziemy potrafili racjonalnie ocenić sytuację i spokojnie rozmawiać na ten temat. Z nauczycielami, rodzicami, uczniami i pracownikami. 

– mówi Filip Chodkiewicz – Zastępca Burmistrza. 

Kierownik Wydziału Edukacji wyjaśnia, że utworzenie zespołów sprawdziło się. Zwłaszcza w najtrudniejszych momentach epidemii:

Dzięki zespołom i połączonym siłom udało się w krytycznym momencie zapewnić  opiekę  dzieciom uczęszczającym do przedszkoli wchodzących w skład zespołów. Pracownicy zespołu wspólnie dbali o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, przez co nie było potrzeby zawieszania działalności jednostek.

Na czele powołanych w czerwcu zespołów stanęli doświadczeni liderzy oświaty – Henryka Rzepecka oraz Andrzej Kaszkiel. Stan epidemii postawił przed nimi szereg dodatkowych utrudnień, które pozwoliły się im jednak wykazać umiejętnościami sprawnego zarządzania. Z wyzwaniami pomagali zmierzyć się wicedyrektorzy. W każdym z zespołów jest jeden wicedyrektor odpowiedzialny tylko i wyłącznie za sprawy przedszkola. 

O tym jak funkcjonują Zespoły Szkolno-Przedszkolne najlepiej wiedzą sami dyrektorzy.

Moim zdaniem Zespół Nr 1 w Augustowie spełnia swoją rolę właściwie, a obawy, które miały miejsce przed jego powołaniem w żadnym stopniu się nie potwierdziły. Podam kilka przykładów.

Po pierwsze:  wspólny budżet, którym można zarządzać efektywniej i już w pierwszych miesiącach funkcjonowania wyraźnie to odczuliśmy. 

Po drugie: Efektywność działania  pracowników obsługi zdecydowanie wzrosła – dobrym przykładem są konserwatorzy, którzy teraz razem tworzą duet remontowo-sprzątająco-przewozowy kiedy tylko zachodzi taka potrzeba.

Po trzecie gospodarowanie mieniem – np. szkoła dysponowała meblami w bardzo dobrym stanie. Pochodziły one z nieistniejącego już oddziału przedszkolnego i były nieużyteczne dla uczniów za to przekazane do przedszkola mogą teraz służyć na nowo.

Po czwarte: w czasie nauki zdalnej w szkole mam możliwość przesunięcia pracownika obsługi do przedszkola, zamiast zatrudniać kolejną osobę za pracownika nieobecnego. Szkolenia nauczycieli z przedszkola były organizowane w pomieszczeniach szkoły – gdyż przedszkole nie posiada sal tego typu.

Inny przykład z czasu nauczania zdalnego: kiedy nie było dzieci chętnych, ani uprawnionych do opieki świetlicowej – nauczyciel świetlicy, który ma odpowiednie kwalifikacje, mógł w tym czasie zastępować nieobecnego nauczyciela w przedszkolu. W naszym przypadku jest ten sam nauczyciel religii oraz logopeda w szkole i przedszkolu. Dzięki temu kadra nie pracuje na części, a na całych etatach. 

Niestety z powodu pandemii nie było prawdziwej okazji na integrację zespołu pracowników, ale już obecnie są zespoły nauczycieli, które wspólnie pracowały nad dokumentami, pomagały sobie w rekrutacji i promocji. Wśród nauczycieli i pracowników panuje bardzo dobra atmosfera. Rodzice są zadowoleni – przeprowadziliśmy ankiety, które to potwierdzają.

– powiedziała Henryka Rzepecka – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. 

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie funkcjonuje tak samo jak przed powołaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 . Organizacja pracy nie uległa zmianie. Pracownicy przedszkola, rodzice oraz dzieci nie odczuli zmian wynikających z utworzenia zespołu 

– dodaje Wicedyrektor Aneta Kamińska – odpowiedzialna za sprawy Przedszkola.

Pozytywne skutki powołania dwóch Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i doświadczenie zdobyte w czasie ich funkcjonowania, zachęciły Radnych oraz Burmistrzów do pochylenia się nad możliwością połączenia w Zespół: Szkoły Podstawowej nr 2 z Przedszkolem nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 z Przedszkolem nr 1  – dyskusję na ten temat odbędą się na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej, uchwałę intencyjną Radni mają podjąć na jutrzejszej Sesji. 

O krótki komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Małgorzatę Grygo – Dyrektor Przedszkola nr 2, które ma wejść w skład nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: 

Dostrzegam zalety połączenia placówek w kwestii organizacyjno-administracyjnej. Jako jednoosobowo pełniący funkcje dyrektor doświadczam ogromu odpowiedzialności nie tylko za funkcjonowanie placówki, ale również za ludzi tu pracujących.

W przypadku jednoosobowego zarządzania największym przedszkolem w mieście, bez wsparcia ze strony zastępcy jest to niezwykle trudne. Jednak nie poddałam się i placówka rozkwita. Wiąże się to z moją stałą dyspozycyjnością nawet podczas urlopów i choroby. Taka sytuacja nie może być jednak przedłużana bez ograniczenia. Rozumiem obawy towarzyszące wszystkim zmianom i leży mi na sercu przede wszystkim dobro kadry i dzieci

– mówi Dyrektor Grygo.

 |Urząd Miejski w Augustowie

*art. promocyjny