ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE ZDAŁY EGZAMIN. CZY BĘDĄ KOLEJNE?

Autor / 7 miesięcy temu / AKTUALNOŚCI / 1 komentarz

Kilka miesięcy temu Rada Miejska w Augustowie podjęła decyzję o utworzeniu dwóch Zespołów Szkolno-Przedszkolnych. Powstały one z administracyjnego połączenia Szkoły Podstawowej numer 6 z Przedszkolem numer 3 oraz połączenia Szkoły Podstawowej numer 3 z Przedszkolem numer 6.

zdjęcie UM w Augustowie

Nowy system zdał egzamin. Umożliwił sprawne zarządzanie placówkami i jednoczesne oszczędności, które miasto może przeznaczyć np. na kolejne inwestycje w nasze miejskie placówki szkolne i przedszkolne. Co warte podkreślenia, utworzenie zespołu jest zabiegiem czysto administracyjnym. Placówki wciąż mają osobne Rady Pedagogiczne i Rady Rodziców. Jednak w warstwie administracyjnej posiadają np. wspólną księgowość.

Na najbliższej sesji Radni zajmą się projektami uchwał powołujących nowe zespoły. Przed głosowaniem radnych Burmistrz poprosił o opinię Rady Pedagogiczne szkół i przedszkoli, które miałyby wejść w skład zespołów. Pierwsza z nich już wydała już opinię pozytywną. W tygodniu odbędą się posiedzenia kolejnych.

Pytając Rady Pedagogiczne o opinię, zadeklarowaliśmy gotowość do udziału w ich posiedzeniach. Po prostu chcielibyśmy o tym porozmawiać, przedstawić argumenty za i przeciw. Odpowiedzieć na ewentualne wątpliwości. Kiedy niespełna rok temu rozmawialiśmy o utworzeniu dwóch pierwszych zespołów, pracownicy szkół i przedszkoli mieli wiele obaw. Słyszeliśmy o rzekomych zwolnieniach nauczycieli, utracie prawa do wakacji, czy utracie patronów i sztandarów. Nic z tego nie miało miejsca, więc mam nadzieję, że bogatsi o te doświadczenia będziemy potrafili racjonalnie ocenić sytuację i spokojnie rozmawiać na ten temat. Z nauczycielami, rodzicami, uczniami i pracownikami. 

– mówi Filip Chodkiewicz – Zastępca Burmistrza. 

Kierownik Wydziału Edukacji wyjaśnia, że utworzenie zespołów sprawdziło się. Zwłaszcza w najtrudniejszych momentach epidemii:

Dzięki zespołom i połączonym siłom udało się w krytycznym momencie zapewnić  opiekę  dzieciom uczęszczającym do przedszkoli wchodzących w skład zespołów. Pracownicy zespołu wspólnie dbali o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, przez co nie było potrzeby zawieszania działalności jednostek.

Na czele powołanych w czerwcu zespołów stanęli doświadczeni liderzy oświaty – Henryka Rzepecka oraz Andrzej Kaszkiel. Stan epidemii postawił przed nimi szereg dodatkowych utrudnień, które pozwoliły się im jednak wykazać umiejętnościami sprawnego zarządzania. Z wyzwaniami pomagali zmierzyć się wicedyrektorzy. W każdym z zespołów jest jeden wicedyrektor odpowiedzialny tylko i wyłącznie za sprawy przedszkola. 

O tym jak funkcjonują Zespoły Szkolno-Przedszkolne najlepiej wiedzą sami dyrektorzy.

Moim zdaniem Zespół Nr 1 w Augustowie spełnia swoją rolę właściwie, a obawy, które miały miejsce przed jego powołaniem w żadnym stopniu się nie potwierdziły. Podam kilka przykładów.

Po pierwsze:  wspólny budżet, którym można zarządzać efektywniej i już w pierwszych miesiącach funkcjonowania wyraźnie to odczuliśmy. 

Po drugie: Efektywność działania  pracowników obsługi zdecydowanie wzrosła – dobrym przykładem są konserwatorzy, którzy teraz razem tworzą duet remontowo-sprzątająco-przewozowy kiedy tylko zachodzi taka potrzeba.

Po trzecie gospodarowanie mieniem – np. szkoła dysponowała meblami w bardzo dobrym stanie. Pochodziły one z nieistniejącego już oddziału przedszkolnego i były nieużyteczne dla uczniów za to przekazane do przedszkola mogą teraz służyć na nowo.

Po czwarte: w czasie nauki zdalnej w szkole mam możliwość przesunięcia pracownika obsługi do przedszkola, zamiast zatrudniać kolejną osobę za pracownika nieobecnego. Szkolenia nauczycieli z przedszkola były organizowane w pomieszczeniach szkoły – gdyż przedszkole nie posiada sal tego typu.

Inny przykład z czasu nauczania zdalnego: kiedy nie było dzieci chętnych, ani uprawnionych do opieki świetlicowej – nauczyciel świetlicy, który ma odpowiednie kwalifikacje, mógł w tym czasie zastępować nieobecnego nauczyciela w przedszkolu. W naszym przypadku jest ten sam nauczyciel religii oraz logopeda w szkole i przedszkolu. Dzięki temu kadra nie pracuje na części, a na całych etatach. 

Niestety z powodu pandemii nie było prawdziwej okazji na integrację zespołu pracowników, ale już obecnie są zespoły nauczycieli, które wspólnie pracowały nad dokumentami, pomagały sobie w rekrutacji i promocji. Wśród nauczycieli i pracowników panuje bardzo dobra atmosfera. Rodzice są zadowoleni – przeprowadziliśmy ankiety, które to potwierdzają.

– powiedziała Henryka Rzepecka – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. 

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie funkcjonuje tak samo jak przed powołaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 . Organizacja pracy nie uległa zmianie. Pracownicy przedszkola, rodzice oraz dzieci nie odczuli zmian wynikających z utworzenia zespołu 

– dodaje Wicedyrektor Aneta Kamińska – odpowiedzialna za sprawy Przedszkola.

Pozytywne skutki powołania dwóch Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i doświadczenie zdobyte w czasie ich funkcjonowania, zachęciły Radnych oraz Burmistrzów do pochylenia się nad możliwością połączenia w Zespół: Szkoły Podstawowej nr 2 z Przedszkolem nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 z Przedszkolem nr 1  – dyskusję na ten temat odbędą się na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej, uchwałę intencyjną Radni mają podjąć na jutrzejszej Sesji. 

O krótki komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Małgorzatę Grygo – Dyrektor Przedszkola nr 2, które ma wejść w skład nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: 

Dostrzegam zalety połączenia placówek w kwestii organizacyjno-administracyjnej. Jako jednoosobowo pełniący funkcje dyrektor doświadczam ogromu odpowiedzialności nie tylko za funkcjonowanie placówki, ale również za ludzi tu pracujących.

W przypadku jednoosobowego zarządzania największym przedszkolem w mieście, bez wsparcia ze strony zastępcy jest to niezwykle trudne. Jednak nie poddałam się i placówka rozkwita. Wiąże się to z moją stałą dyspozycyjnością nawet podczas urlopów i choroby. Taka sytuacja nie może być jednak przedłużana bez ograniczenia. Rozumiem obawy towarzyszące wszystkim zmianom i leży mi na sercu przede wszystkim dobro kadry i dzieci

– mówi Dyrektor Grygo.

 |Urząd Miejski w Augustowie

*art. promocyjny

One Comment

  • Mama24. mar, 2021

    Boże mam nadzieję że tej gygo nie wsadzicie na stołek dyrektora. Opowiem Wam mnóstwo bardzo ciekawych historii …. Warto naprawdę …….

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content