Mowa o zamówionym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym tej inwestycji.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, który był gościem Studia Suwałki, podkreśla, że czeka na prezentację tej analizy.

– Przed nami dwie daty. Pierwsza to styczeń, kiedy będą pierwsze informacje o diagnozie wykonanej przez firmy zewnętrzne dla podlaskiego oddziału GDDKiA. Wtedy pokazany zostanie finał prac przedsiębiorców opracowujących studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa. Będzie to raport, pokazujący wielokryterialną ocenę trzech wariantów. 

Natomiast wiosną dokumentem zajmie się Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych działająca przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

– Wtedy nastąpi też publiczna dyskusja nad raportem. Jeżeli któryś z tych wariantów nie zwycięży, to decyzję będzie musiał podjąć Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i to on zaakceptuje ostateczną trasę obwodnicy.

W studium analizowane były trzy trasy. Dwie w bliskim sąsiedztwie Augustowa i trzecia przebiegającą za jeziorem Sajno.

| red: mik

autor: Marcin Kapuściński / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki