Z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych Minister Edukacji i Nauki skierował list do szkół i placówek oświatowych. Przybliżył w nim najważniejsze zmiany w systemie edukacji wprowadzone w roku szkolnym 2021/2022. Szef MEiN podziękował również uczniom i nauczycielom za wsparcie okazane dzieciom z Ukrainy.

Grafika - dzieci trzymające na głowach książki i napis List ministra na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.
Grafika: MEiN

– Rok szkolny 2021/2022 był czasem wielu ważnych i potrzebnych zmian w polskiej edukacji. Realizowaliśmy przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, budowanie kompetencji przyszłości oraz uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, który powinien odpowiadać na wyzwania XXI wieku – napisał minister Przemysław Czarnek w liście skierowanym do uczniów i nauczycieli.

Minister Edukacji i Nauki odniósł się do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez MEiN w roku szkolnym 2021/2022. Podkreślił, że celem programów „Laboratoria Przyszłości” czy „Poznaj Polskę” jest wzbogacenie procesu dydaktycznego i zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy: – Wszystko po to, aby młodzi ludzie w każdej szkole mogli prowadzić ciekawe eksperymenty, uczyć się pracy w grupie, rozwijać własne talenty, a także zdobywać nowe kompetencje i umiejętności ważne na kolejnych etapach edukacji oraz pomocne w wyborze przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego – zaznaczył.

Szef MEiN wyraził wdzięczność za wsparcie i pomoc okazane uczniom z Ukrainy: – Młodzi ludzie, a także ich nauczyciele zdali egzamin z otwartości i serdeczności. Swoim ukraińskim kolegom i koleżankom okazali wsparcie w momencie, w którym najbardziej tego potrzebowali. Z całego serca za to dziękuję – dodał.

Minister pogratulował uczniom, nauczycielom i rodzicom sukcesów edukacyjnych oraz życzył wszystkim bezpiecznych wakacji. 
 

źródło informacji: Ministerstwo Edukacji i Nauki