Szanowna Redakcjo, zwracamy się z prośbę o opublikowanie na Waszym portalu treści naszego wniosku wystosowanego na adres Pana Kazimierza Kożuchowskiego, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie. Nasz wniosek dotyczy tematu, który jest ważny nie tylko dla jego autorów. Naszym zdaniem miejsca składowania odpadów, ich usytuowanie i formy zabezpieczenia przed wykorzystaniem innym niż ich przeznaczenie, zasługują na konsultacje i wspólne uzgodnienia z mieszkańcami. Szczególnie z tymi którzy mieszkają lub będą zamieszkiwali w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Na co konkretnie nie wyrażamy zgody, wyjaśniamy w naszym wniosku dołączonym niżej.

Mieszkańcy budynku                                                                                        

ul. Wojska Polskiego 45

16-300 Augustów

Mieszkańcy bloku przy ul. Wojska Polskiego 45 stanowczo protestują przeciwko powiększeniu stojącej przed blokiem wiaty śmietnikowej i zmniejszeniu w związku z tym liczby miejsc parkingowych.

Uzasadnienie

Nasze okna wychodzą bezpośrednio na śmietnik, kontener i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Nie zgadzamy się, aby przed naszym blokiem powstał nieestetyczny, duży teren, na którym będą stały kontenery na odpady dla kilku sąsiednich bloków. Taka sytuacja jest dla nas nie do przyjęcia. Smród i bałagan latem będzie jeszcze większy niż jest obecnie.

Na zdjęciu widoczna jest wiata śmietnikowa przy bloku Wojska Polskiego 45

Każdy blok powinien mieć swój dedykowany punkt gromadzenia odpadów z ograniczonym dostępem (zamykany). Tylko taka forma usuwania odpadów z nieruchomości zagwarantuje ich prawidłową segregację, pozwoli zmniejszyć ich ilość i zapobiegać będzie podrzucaniu odpadów. Poniższe zdjęcia wykonano na terenie spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot na terenie innych miejscowości. Pokazują one, że można i należy organizować odbiór odpadów w cywilizowany sposób.

Zwracamy się z wnioskiem o zaniechanie podjętych działań związanych z rozbudową wiaty śmietnikowej oraz zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych.

                                                                                        Mieszkańcy bloku Wojska Polskiego 45

Augustów 03.10.2021

|Bart.