Od 3 października 2022 r. ZUS rozpocząć wysyłkę ponad 7 mln decyzji dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. W naszym regionie trafią one do 194 tys. osób. Każdy, kto otrzymał tzw. „14-tkę” wkrótce dostanie pocztą pisemne potwierdzenie wypłaty dodatkowej gratyfikacji.

Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści otrzymali już czternastą emeryturę. Świadczenie było przyznawane „z urzędu” – bez konieczności składania wniosku. ZUS wypłacał „14-tki” od 25 sierpnia do 20 września br. Pieniądze były przekazywane wraz z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym.

Świadczenie nie było przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury wyniosłaby mniej niż 50 zł. Oznacza to, że „14-tki” nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4188,44 zł brutto. Osoby, których świadczenie główne było zawieszone na dzień 24 sierpnia (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania) również nie otrzymały „14-tki”. Jej przekazanie nastąpi dopiero po wznowieniu wypłaty wcześniej zawieszonego świadczenia.

Komu przysługiwało prawo do świadczenia

Prawo do „14-tki” mają osoby, które na 24 sierpnia 2022 roku pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne.

W tym roku świadczenia w pełnej wysokości otrzymało 76 proc. uprawnionych, a w naszym regionie 80 proc. Pełna kwota dodatkowej wypłaty przypadła osobom, których kwota emerytury czy renty nie przekroczyła 2 900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenie w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, „czternastka” została zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. W województwie podlaskim ZUS wypłacił 194 tys. „czternastek” na łączną kwotę 238 mln zł. Pełną kwotę czternastej emerytury w naszym regionie otrzymało 153 tys. osób

informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Pełna wysokość czternastki wynosi 1217,98 zł na rękę. Od tego świadczenia nie jest odprowadzany podatek, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku