Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta w Augustowie: Kinga Chmielewska, Jan Jachimowicz i Kajetan Siemienowicz, uczestniczyła w seminarium „Rada Rad” w niemieckim Görlitz. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy Młodzieżowymi Radami z Polski i Niemiec, rozwijania współpracy i umiejętności miękkich.

MRM NA SEMINARIUM „RADA RAD” W NIEMIECKIM GÖRLITZ

Augustowska MRM wyróżniona

Nastolatkowie z Augustowa uczestniczyli w wielu warsztatach, animacjach językowych, wykładach, szkoleniach i dyskusjach. Jak twierdzą, była to świetna okazja do zawarcia nowych znajomości z Młodzieżowymi Radnymi z Polski i Niemiec oraz wymiany licznymi doświadczeniami i pomysłami.

Augustowska Młodzieżowa Rada Miasta została wybrana spośród wielu zgłoszeń młodzieżowych rad miast z całej Polski do udziału w międzynarodowym seminarium. W sumie wzięło w niej udział 15 Młodzieżowych Rad Miast z Polski i Niemiec Organizatorem wydarzenia były: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wraz z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM.

Obserwuj MRM na Facebooku

Młodzieżowa Rada Miasta zachęca do obserwowania profilu „Młodzieżowa Rada Miasta Augustów”. Bądź na bieżąco ze sprawami młodzieży w naszym mieście.

Przypomnijmy, że MRM to powstała w 2022 roku rada doradzająca Burmistrzowi, która w każdej chwili może zająć stanowisko w dowolnej sprawie związanej z funkcjonowaniem Miasta. To również łącznik pomiędzy wszystkimi młodymi mieszkańcami, a Radą Miejską, która uchwala budżet i decyduje o kierunkach rozwoju.

Fot. UM w Augustowie

[*as] Urząd Miejski w Augustowie