Nie można ich usunąć z powodu ochrony środowiskowej, jaką objęte jest całe miasto. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zezwoliła na usunięcie trzcin z plaży Bielnik, gdzie ratusz chciał utworzyć kąpielisko.

Fot. Marta Sołtys
Augustowskie plaże coraz bardziej zarastają trzcinami – relacja Marty Sołtys

Mówi zastępca burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz.

Miejsca, gdzie od lat funkcjonowały kąpieliska, a teraz zaczęły zarastać, powinniśmy móc utrzymywać w należytym porządku i wycinać te trzciny. Na przykład co sezon to robić. Dzięki temu utrzymywalibyśmy plaże w tym samym miejscu. Jeśli nie będziemy trzcin wykaszać, to może niedługo całe jeziora się skurczą.

Pełniąca obowiązki zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Marta Czołpik tłumaczy, że trzcin wokół jeziora Necko nie można wyciąć, ponieważ objęte są ochroną.

Nie pozwala na to akt prawa miejscowego jakim jest Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska. Jezioro to jest siedliskiem przyrodniczym 3150, czyli starorzecze i naturalne zbiorniki eutroficzne. Jednym z zapisu planu zadań ochronnych jest obowiązek pozostawienia roślinności szuwarowej w niezmienionym stanie, a także nie wycinanie i nieingerowanie w dwudziestometrową strefę przybrzeżną.

Prezes Augustowskiej Organizacji Turystyczne Marcin Leoszko obawia się, że zarastające plaże mogą odstraszyć turystów.

Nie jestem zwolennikiem wycinania wszystkich trzcin na wszystkich jeziorach, ale istniejące już kąpieliska powinny być dostosowane do pewnego rodzaju standardu. Trzeba pamiętać o tym, że one z roku na rok się podwyższają. Augustów – wbrew pozorom – nie konkuruje sam ze sobą, ale z innymi miejscowościami. Jeżeli nie przystosujemy naszej infrastruktury do wymogów turystów. to oni wybiorą inne miejsca.

Pod koniec roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpocznie tworzenie nowego Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska. Wówczas odbędą się konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy oraz urzędnicy będą mogli wypowiedzieć się na temat trzcin.

| red: kap

autor: Marta Sołtys/ radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki