Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie. 4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego funkcjonowania komunikacji miejskiej w Augustowie.

5. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego kontroli działań Burmistrza Miasta w zakresie całości działań związanych z kształtowaniem cen ciepła MPEC „GIGA” w Augustowie.

6. Rozpatrzenie pisma mieszkańca, które wpłynęło do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie na 2023 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie za 2022 rok. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie /-/

/Jolanta Oneta Roszkowska/