Starosta Augustowski informuje, że po raz kolejny w Powiecie Augustowskim realizowany będzie pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Jednostką wskazaną do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, które przyjmuje i rozpatruje wnioski o dofinansowanie.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

  1. Zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  2. Pomocy w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii
  3. Zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także szkoleń w zakresie ich obsługi
  4. Pomocy w zakupie i utrzymaniu sprawności wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  5. Pomocy w zakupie i utrzymaniu sprawności protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
  6. Pomocy w zakupie i utrzymaniu sprawności skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
  7. Pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka)
  8. Pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wnioski można składać poprzez System Obsługi Wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie lub drogą pocztową.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w programie dostępne są w siedzibie PCPR w Augustowie, ul. Młyńska 52, pok. Nr 2 (parter), pod nr telefonu: 508 547 653, oraz na stronie PCPR.

|http://www.augustowski.home.pl/