22 listopada w tajnym głosowaniu nowym Marszałkiem Województwa Podlaskiego został wybrany Artur Kosicki.

Przewodniczący Karol Pilecki rozpoczął drugą tego dnia sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego. Ponieważ sesja została zwołana na wniosek 11 radnych z zaproponowanym porządkiem obrad, nie trzeba było zatwierdzać go poprzez głosowanie. Dlatego też przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 3.

Do komisji skrutacyjnej klub PiS zgłosił: Justynę Żalek, Sebastiana Łukaszewicza i Pawła Wnukowskiego, klub KO – Jarosława Dworzańskiego, a PSL – Bogdana Dyjuka. 

Marek Komorowski w imieniu klubu PiS zgłosił kandydaturę Artura Kosickiego na Marszałka Województwa Podlaskiego, a Maciej Żywno w imieniu KO i PSl Stefana Krajewskiego.

W tajnym głosowaniu Artur Kosicki otrzymał 16 głosów zostając tym samym wybranym na nowego marszałka. Stefan Krajewski uzyskał 14 głosów. Głosów nieważnych nie było.

– wrotapodlasia.pl –