11 września 2018 r., godz. 16:00 – Miejski Dom Kultury w Augustowie (Rynek Zygmunta Augusta 9)

NABÓR DO ZESPOŁU TEATRU ?

Prosimy o przygotowanie dowolnego tekstu (wiersz/proza) i piosenki a capella (w razie braku umiejętności wokalnych będzie liczyć się ciekawa interpretacja utworu. W trakcie przesłuchania poprosimy m.in. o zaimprowizowanie fragmentu scenki na zadany temat, przeczytanie tekstu sprawdzającego m.in. dykcję i znajomość poprawnej polszczyzny. Zachęcamy także do podzielenia się nietuzinkowymi umiejętnościami artystycznymi – jesteśmy otwarci na świeże pomysły! 
Zapraszamy osoby powyżej 15. roku życia (brak górnej granicy).

NABÓR NA ZAJĘCIA IMPRO

Mile widziane przygotowanie się w sposób analogiczny do opisanego w przypadku naboru do zespołu teatru. Przede wszystkim postawcie jednak na to, żeby… się nie bać. I po prostu spróbujcie.:)Gwarantujemy dobrą zabawę. W trakcie zajęć grupy impro spróbujemy jeszcze bardziej otwierać się na siebie samych, na innych ludzi, co sprzyjać może lepszemu radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami dnia codziennego.

Zapraszamy osoby powyżej 13. roku życia (brak górnej granicy).

Więcej informacji pod linkiem https://www.facebook.com/kultura.augustow/notifications/

Teatr Pneumatyczny działający przy Augustowskich Placówkach Kultury powstał na początku 2018 roku. Od tej pory zespół teatru na różne sposoby stara się włączać w kulturalne życie Augustowa i okolic. W tym czasie przygotowaliśmy dwa spektakle: „Jezioro” (czerwiec 2018) i „Marianna (lipiec 2018). Braliśmy także udział w wydarzeniach organizowanych m.in. przez Teatr Res Humanae i przez autorów cyklu Lektura Obowiązkowa. Współprowadziliśmy też spotkanie „Piram Impro Festival” w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zrzeszamy artystów różnorodnych wrażliwości, dla których teatr jest jednym z najwspanialszych środków przekazu i formą dzielenia się tym, co dzieje się w naszych sercach.

– APK –