Uroczystość Powiatowego Spotkania Opłatkowego odbyła się 21 grudnia w Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

Wszystkich przybyłych w murach szkoły powitała Barbara Koronkiewicz – Dyrektor szkoły, życząc całej powiatowej rodzinie, by w te nadchodzące święta Bóg narodził się w każdym sercu.

W bożonarodzeniowy nastrój wszystkich zebranych gości wprowadził montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież szkoły pod kierunkiem Tomasza Choroszewskiego i Karoliny Kozłowskiej. O świąteczny wystrój sali zadbała Agnieszka Gromkowska wraz z uczniami.

Następnie Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski w imieniu Zarządu i Rady Powiatu przekazał podziękowanie młodzieży za piękne wprowadzenie w istotę Świąt Bożego Narodzenia. – Czas Bożego Narodzenia to czas podziękowań i życzeń, dlatego tez pragnę wszystkim Państwu w imieniu Zarządu i Rady Powiatu przekazać podziękowanie za pracę i współpracę, za wszelkie przejawy życzliwości, aktywności, za wysiłek adresowany do naszej powiatowej społeczności. Życzę, by ten świąteczny okres był czasem, w którym możemy skierować dobre słowo do drugiej osoby, powiedział starosta.

Po modlitwie poprowadzonej przez księdza Prałata Jerzego Owsiankę – Proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej był czas na przełamanie się opłatkiem oraz złożenie życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa – Ksiądz Prałat Jerzy Owsianka, Ksiądz Dziekan Stanisław Wroński – Proboszcz Parafii pw. Świętej Rodziny. Obecni byli radni Rady Powiatu. Przybył Zarząd Powiatu: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądż – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński. Zaproszenie na uroczystość przyjęli dyrektorzy i zwierzchnicy instytucji oraz przedstawiciele firm współpracujących z Powiatem, zwierzchnicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Udział wzięli dyrektorzy i wicedyrektorzy powiatowych szkół i placówek oświatowych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Red.

– Starostwo Powiatowe w Augustowie –