Jak co roku, nad bezpieczeństwem mieszkańców udających się na groby bliskich czuwać będą policjanci. Będziemy na głównych trasach wyjazdowych z miast i dojazdowych do cmentarzy. Funkcjonariusze zadbają o to, aby ruch odbywał się płynnie.

Już za kilka dni policjanci rozpoczną akcję „znicz”. Głównym zadaniem policjantów będzie zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu w rejonach cmentarzy, jak również na głównych ciągach komunikacyjnych.

Okres poprzedzający święto zmarłych to przygotowanie się również kierowców do podróży – zarówno na miejscowe cmentarze, jak i w odległe rejony naszego kraju. Wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się kierowcy to duże natężenie ruchu i utrudnienia, wynikające z wprowadzonych okresowo zmian organizacji ruchu drogowego. Zagorzeniem dla bezpieczeństwa okazać się mogą często trudne warunki panujące na jezdni. Ważne jest więc abyśmy pamiętali o tym, by dostosować prędkość do swoich umiejętności, warunków pogodowych, zachować bezpieczne odległości między pojazdami, korzystać – zgodnie z przepisami – ze świateł, w które wyposażony jest nasz samochód.

Nie zapominajmy także o pasach bezpieczeństwa i urządzeniach do bezpiecznego przewożenia dzieci. Wysiadając z samochodu przed cmentarzem, upewnijmy się, że go dokładnie zamknęliśmy (zamki w drzwiach, bagażnik, szyby). Nie zostawiajmy także na widoku rzeczy wartościowych. Aby dojazd do cmentarza odbył się bezpiecznie i w miarę możliwości jak najsprawniej, stosujmy się do poleceń funkcjonariuszy Policji, którzy będą we wszystkich newralgicznych dla ruchu miejscach.

Aby zapewnić płynność i bezpieczeństwo ruchu niejednokrotnie konieczna jest zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy i nie tylko. W razie potrzeby funkcjonariusze ruchu drogowego podejmą ręczną regulację ruchu. Tutaj należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami prawa na skrzyżowaniu, to  polecenia policjanta kierującego ruchem są najważniejsze. Wszyscy kierowcy są zobowiązani do wykonywania jego poleceń. Sygnały dawane przez kierującego ruchem są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, czy tzw. „reguła prawej ręki”.

Policjanci przypominają, jak odczytać gesty wydawane przez funkcjonariusze na drodze.

|bialystok.policja.gov.pl

[ngg src=”galleries” ids=”53″ display=”basic_thumbnail”]