W sobotę, 12 października, odbyły się spotkania inaugurujące powstanie Klubu Młodego Odkrywcy (KMO) przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie. Dwie grupy dzieci z klas I–III, prowadzone przez Dariusza Podhajskiego, opiekuna KMO, wspólnie eksperymentowały, obserwowały i wyciągały wnioski.

Klub Młodego Odkrywcy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie już ruszył. Pierwsze spotkanie odbyło się 12 października. Chętnych było tak wielu, że powstały dwie grupy. Prowadzący, Dariusz Podhajski, zainteresował dzieci tematem warsztatów. Eksperymentowaliśmy z wędrującą wodą, zmienialiśmy kolory, przelewaliśmy, wstrząsaliśmy i mieszaliśmy… A wszystko z wykorzystaniem produktów używanych na co dzień w domach.

Program Klub Młodego Odkrywcy to zajęcia edukacyjne, polegające na wspólnym, osobistym poznawaniu świata nauki przez doświadczanie. Podstawą działania Klubu jest eksperyment. Kluczowe są ciekawość i upór, a przecież nikt tak uparcie nie zadaje pytań i nie szuka rozwiązań, jak dzieci!

Wspólne eksperymentowanie kształtuje umiejętności społeczne i osobiste. Buduje pewność siebie, uczy współpracy, komunikacji, podejmowania inicjatywy, odpowiedzialności. Jest to ciągły proces rozwoju: podczas samodzielnie wykonywanych działań klubowicze poznają swoje mocne strony, co dodaje im pewności siebie. A człowiek świadomy swoich kompetencji częściej przejawia inicjatywę. Są to umiejętności bardzo przydatne w dorosłym życiu.

Koordynatorem Programu KMO jest Centrum Nauki Kopernik.

Więcej o Programie KMO można dowiedzieć się na stronie: www.kmo.org.pl/pl/

-Miejska Biblioteka Publiczna –