APK-Miejska Biblioteka Publiczna i Janina Osewska zapraszają na spotkanie autorskie z poetką i malarką Utą Przyboś w ramach cyklu Kawiarenka Literacka. 

Uta Przyboś. Malarka i poetka. Zaczęła studiować matematykę, ale ukończyła malarstwo – najpierw w Brukseli, potem w Warszawie w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Wiersze pisze od 2004 roku. 

Debiutowała w „Odrze”. Publikowała także w „Akcencie”, „Kwartalniku Świętokrzyskim”, „Migotaniach”, „Okolicy Poetów”, „Toposie”, „Twórczości”, „Więzi”, „Wyspie”. Publikowała wywiady i recenzje w poznańskim ”Arkuszu”. 

Autorka tomów poetyckich Nad wyraz (2007), A tu tak (2009), Stopień (2012) Prosta (2015) i Tykanie (2018). 

Laureatka Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida (2016 rok), nominowana do Nagrody Literackiej „Nike” (2016 rok) oraz finalistka Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego (2016 rok) za tom „Prosta”. Nominowana do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskie-go (2019 rok) za tom „Tykanie”. 

Córka Juliana Przybosia, który poświęcił jej cykl pt. „Wiersze dla Uty” (1970 rok) w tomie „Wiersze i obrazki” i zawierał również rysunki Uty Przyboś. 

MBP