„Po pierwszym września – siedemnasty” w 1939 r., czyli napad na Polskę Niemiec i ZSRR, przyniósł Polakom koszmar wojny, brutalną okupację i utratę suwerenności. Minęło 80 lat, odchodzą na wieczną wartę uczestnicy i świadkowie tych wydarzeń.

Co możemy zrobić, by ocalić pamięć, by rozumieć przestrogę?

Zapraszamy na wspólne, międzypokoleniowe spotkanie, by przywołać Żołnierzy Września; by podjąć działania na rzecz ocalenia w naszych lokalnych społecznościach pamięci o wszystkich Ofiarach II wojny światowej i dramatycznego okresu powojennego.

Zapraszamy 17 września br. w Augustowie i Białobrzegach na uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej .

Szczegóły na plakacie pod tekstem.

|Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie