W poniedziałek, 8 lipca burmistrz Augustowa, Mirosław Karolczuk spotkał się z przedstawicielami Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP.

W spotkaniu uczestniczyła Podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju minister Małgorzata Zielińska, poseł Lech Kołakowski (przewodniczący Podkomisji), poseł Maciej Masłowski (zastępca przewodniczącego Podkomisji) oraz posłowie Kaziemierz Gołojuch i Krzysztof Truskolaski.

Głównym tematem wizyty był wpływ środków pochodzących z Unii Europejskiej na rozwój Augustowa. Omówiony został stan wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Mieście. Podczas spotkania dyskutowano o projektach realizowanych we współfinansowaniu ze środków UE oraz o problemach i wyzwaniach związanych z pozyskiwaniem środków, a także realizacją inwestycji. Spotkanie zakończyło się wizytacją inwestycji realizowanej z funduszy unijnych w ramach projektu „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”.

urzad.augustow.pl