W piątek (8.11.) w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, po którym podane zostały do wiadomości zmiany w rządzie. Na czele rządu ponownie stanąć ma Mateusz Morawiecki

Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Augustowie. Fot. www.augustow.org

Nowy rząd PiS mają tworzyć:

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin
Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego – Piotr Gliński
Wicepremier, minister ds. nadzoru właścicielskiego – Jacek Sasin
Minister spraw wewnętrznych, koordynator służb specjalnych – Mariusz Kamiński
Minister sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro
Minister obrony narodowej – Mariusz Błaszczak
Minister finansów – Tadeusz Kościński
Minister zdrowia – Łukasz Szumowski
Minister spraw zagranicznych – Jacek Czaputowicz
Minister ds. europejskich – Konrad Szymański
Minister edukacji narodowej – Dariusz Piontkowski
Minister rozwoju (odpowiedzialna też za turystykę i budownictwo) – Jadwiga Emilewicz
Minister infrastruktury – Andrzej Adamczyk
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – Marek Gróbarczyk
Minister cyfryzacji – Marek Zagórski
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Marlena Maląg
Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Jan Krzysztof Ardanowski
Minister środowiska – Michał Woś
Minister ds. klimatu – Michał Kurtyka
Minister zarządzania funduszami – Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Minister sportu – kandydat nie został wskazany
Szef KPRM – Michał Dworczyk

Premier nie ujawnił nazwiska osoby, która na stanowisku ministra sportu zastąpi Witolda Bańkę, który został przewodniczącym Światowej Agencji Antydopingowej.

Zgodnie z konstytucją, w Polsce premiera desygnuje prezydent, wybierając zazwyczaj osobę wskazaną przez większość parlamentarną. Desygnowany premier przedstawia prezydentowi proponowany skład Rady Ministrów. Następnie w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji rządu prezydent powołuje premiera i członków Rady Ministrów.

Kandydat na premiera ma 14 dni od powołania przez prezydenta, by przedstawić Sejmowi plan działania swego rządu z wnioskiem o wotum zaufania. Do uchwalenia wotum potrzeba bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

(i)