Informujemy, że na terenie Powiatu Augustowskiego aktualna sytuacja epidemiologiczna, w oparciu o dane przekazane przez PSSE w Augustowie oraz SP ZOZ w Augustowie, na dzień 2 listopada, na godz. 9.00, przedstawia się następująco:

  1. liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 – 218
  2. liczba osób, u których w ciągu ostatniej doby wykryto wirusa SARS-CoV-2 – 25
  3. liczba osób objętych kwarantanną – 759
  4. liczba pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Augustowie – 123, w tym z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 107, z podejrzeniem – 15, inne choroby – 1
  5. liczba pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 z powiatu augustowskiego hospitalizowanych w innych szpitalach – 14

Ze względu na panującą epidemię apelujemy o zachowanie dystansu społecznego, ograniczenie do minimum przemieszczania się oraz zachowanie wszelkich rygorów bezpieczeństwa sanitarnego i stosowanie się do rekomendacji.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego