MIASTO MOJE, A W NIM… – KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs skierowany jest do osób dorosłych, od 18 lat.
Do osób, które interesują się fotografią, lubią robić zdjęcia miejsc w których bywają na co dzień, którymi potrafią się zachwycać i dostrzec szczegóły, czasem niewidzialne na co dzień .


Zauważyć i docenić niezwykłość w zwykłym dniu, w mieście Augustowie i jego okolicach. Kultura, natura, architektura, ludzie
– to nasze życie, nasze miasto.
Augustów – tu żyjemy, pracujemy, mieszkamy, to nasze miejsce
– pokażcie na zdjęciach jak je widzicie, jaka pora dnia, roku jest Waszą ulubioną a może macie jakieś szczególne miejsce, budynek, zjawisko w Augustowie – zaskoczcie nas ☺


Regulamin konkurs:
„Miasto moje a w nim..”
1.Organizator konkursu:
Augustowskie Placówki Kultury
2.Czas trwania konkursu:
-od 23.05.2020 roku do 20.06.2020 roku
3.Ogłoszenie wyników:
-24.06.2020 roku o godzinie 18:00 Augustowskich Placówek Kultury oraz w wydarzeniu konkursu na facebooku
4.Cele konkursu:
– uświadamianie społeczności lokalnej wyjątkowości miejsca , w którym żyją
-wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej a także utrwalenie więzi z miejscem w którym żyjemy
-promocja regionu w którym żyjemy
-pobudzenie kreatywności mieszkańców Augustowa
-rozwijanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach
5.Warunki uczestnictwa:
– konkurs ma charakter indywidualny i skierowany jest do osób dorosłych powyżej 18 roku życia lat
-technika wykonywania prac-fotografia autorska wykonana w Augustowie lub w okolicach miasta Augustowa (powiat augustowski)
-jeden uczestnik wykonuje jedną fotografię i dostarcza do Miejskiego Domu kultury w Augustowie, Nowomiejska 41, 16-300 Augustów
– nie można stosować fotomontaży lub kolaży, polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików.
-dostarczona fotografia powinna być w formacie A4,
-zdjęcie powinno być podpisane :
*Imie i nazwisko autora,
*numer telefonu ,
*ewentualnie tytuł pracy
-nagrodzone i wyróżnione prace stworzą wernisaż dostępny dla mieszkańców Augustowa, okolic oraz turystów w miejskim Domu Kultury
6.Ocena i nagrody:
-oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora
-ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne fotografii
– w konkursie zostanie przyznana nagroda główna oraz wyróżnienia,
-Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
-w konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający


7.Termin wysyłania zdjęć:
Od 23.05.2020 do 20.06 2020 do północy, na email: augustynki.augustow@gmail.com


8.Wyniki konkursu:
wyniki konkursu będą ogłoszone 24.06.2020 roku na funpage’u Augustowskich Placówek Kultury oraz w wydarzeniu konkursu
9. Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu
10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu : „Miasto moje a w nim..”

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu „Miasto moje a w nim..”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, apk.mdk.augustow@poczta.fm
2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu plastycznego pod nazwa „Miasto moje a w nim”
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA
4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz www.apk.augustow.pl
5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez APK profilu na portalu Facebook oraz strony internetowej www.apk.augustow.pl
8)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych podopiecznego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych podopiecznego jest warunkiem udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Miasto moje a w nim..”
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.

Augustowskie Placówki Kultury

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *