15 października, od ponad pół wieku, na świecie obchodzimy święto osób niewidomych i niedowidzących. To Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Obchody tego dnia mają zwrócić naszą uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością narządu wzroku oraz wzmocnić starania o ich coraz pełniejszą integrację ze społeczeństwem.

Z okazji tego międzynarodowego święta składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę zrozumienia i równych szans w życiu społecznym, wiary w siebie i innych ludzi, odwagi do podejmowania nowych wyzwań oraz zapału i wytrwałości do ich realizacji.

Życzę społeczeństwa bez barier i ograniczeń, otwartego, przyjaznego i dostępnego, wierząc, że dzięki postępom medycyny, rozwojowi technologii, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, a zwłaszcza staraniom nas wszystkich uda się stworzyć świat przyjazny dla każdego.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Krzysztof Michałkiewicz

|https: pfron.org.pl