Minionej doby, w województwie policjanci ujawnili 274 przypadki nieprzestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa (154 mandaty, 77 pouczeń, 43 wnioski do sądu).

zdjęcie ilustracyjne TPL

W strefie czerwonej powiat białostocki: 9 takich przypadków (6 mandatów, 1 pouczenie i 2 wnioski do sądu).

Strefa czerwona powiat zambrowski: 9 przypadków nieprzestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa (5 mandatów, 3 pouczenia i 1 wniosek do sądu),

Strefa czerwoną Suwałki: 27 przypadków niezasłanianie ust i nosa (24 mandaty, 3 wnioski).

|podlaska.policja