Zakończyła się druga edycja grantów edukacyjnych w ramach Augustowskich Projektów Edukacyjnych.

W celu wspierania rozwoju edukacji w Mieście Augustów ustanowiono granty na realizację projektów edukacyjnych, których zadaniem było:

 1. wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli,
 2. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 3. inspirowanie szkół do rozszerzania oferty zajęć pozaszkolnych służących rozwijaniu, indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów, jak również organizujących czas wolny,
 4. inspirowanie szkół do rozwoju edukacji, sportu, kultury i dziedzictwa regionalnego,
 5. stymulowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży zdolnej i utalentowanej,
 6. inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności pozaszkolnej i aktywizowania środowiska lokalnego.

Nauczyciele szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Augustów wystąpili z inicjatywą organizacji działań o charakterze: edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym, dzięki którym dzieci i młodzież rozwijały swoje pasje i zainteresowania.

W ramach drugiej edycji grantów w 2020 r. zorganizowano łącznie 299 godzin zajęć pozalekcyjnych, w których wzięło udział 273 dzieci/uczniów.

Dzięki zaangażowaniu augustowskich nauczycieli zorganizowano następujące zajęcia:

 1. Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie
 • Let’s play English – nauka słownictwa poprzez gry i zabawy
 • „Co warto jeść! Podróż do Królestwa Zdrowego Jedzenia” projekt edukacyjny z zakresu żywienia dla dzieci pięcioletnich
 • „Kolorowy świat przedszkolaka” – program zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • „Od skakania do pisania „
 1. Przedszkole Nr 4 w Augustowie
 • „Cyfrowy przedszkolak” – kółko kodowania
 1. Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie
 • Mały Europejczyk – program edukacji europejskiej
 • Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – kodowanie na dywanie
 • „Gry się rączki spotykają” Zajęcia z zakresu Terapii Ręki
 • Alternatywne metody komunikacji
 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
 • Historia łączy pokolenia
 • Szkolna akademia kodowania
 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
 • Podróże z klasą
 • „Mehr Spaß mit Deutsch” – więcej radości z językiem niemieckim
 • W świecie baśni
 • Przygoda z folklorem – cykl zajęć tanecznych dla uczniów klas III-IV i VII-VIII
 • English speaking countries czyli podróże po krajach anglojęzycznych
 1. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie
 • „Gra ósmoklasisty”
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Augustowie
 • Kółko gier planszowych
 • Lekkoatletyka w Szkole
 1. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie
 • Biologia na szóstkę

Dziękujemy nauczycielom za ich zaangażowanie, a dzieciom i młodzieży za aktywny udział.

| urzad.augustow.pl