Wolność wypowiedzi odnośnie krytyki działalności osób prawnych, w szczególności samorządowych osób prawnych, funkcjonujących w sferze publicznej i zarządzającej pieniędzmi społecznymi, przeznaczonymi na realizację potrzeb mieszkańców, jest szersza niż w przypadku krytyki osób fizycznych, czy podmiotów/firm/ nie odgrywających tak kluczowej roli w życiu danej jednostki terytorialnej.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Oznacza to, iż takiej krytyce może być poddana gmina, pod warunkiem, iż znajduje ona oparcie w faktach.

Krytyka taka pozostaje bowiem w interesie społecznym i w ocenie sądu nie jest bezprawna.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. akt: VI ACa 441/18

| wartowiedziec.pl