„Bałwan w terenie”

 • 1. Organizator konkursu:
  Augustowskie Placówki Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów
 • 2. Czas trwania konkursu:
  od 01. 01. 2021 roku do 31. 01.2021 roku.
 • 3.Ogłoszenie wyników:
  06.02 2021 na stronie Augustowskich Placówek Kultury oraz na fupage’u APK
 • 4.Cele konkursu:
  – rozwijanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach
  – zwrócenie uwagi na sztukę, która jest wokół nas oraz wykorzystanie tego co mamy w zasięgu ręki – zwrócenie uwagi na świat, który nas otacza
 • 5. Warunki uczestnictwa:
  – konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5-16 lat. Każdy uczestnik wysyła 2 zdjęcia, jedno przy pracy, drugie już ukończonej figury „Bałwana w terenie, plenerze” (nie w domu ani pomieszczeniu zamkniętym) wykonanego przez dziecko samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej. Bałwan ze względu na panujące warunki pogodowe może być wykonany… no właśnie i tu zaczyna się zabawa. Czekamy na Waszą kreatywność i pomysłowość z czego możemy stworzyć rzeźbę oprócz śniegu. Śniegowe też biorą udział w konkursie!!!
  – każdy uczestnik może wykonać tylko jedna pracę
  – w konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający
 • 6. Termin i sposób wysyłania zdjęć:
  – zdjęcia pracy należy wysyłać pod adres mailowy augustynki.augustow@gmail.com z dopiskiem „Bałwan w terenie”. Do każdego zdjęcia pracy powinna być dołączona karta z podpisaną klauzulą inaczej praca nie będzie podlegać ocenie.
  – w zgłoszeniu pracy powinno znajdować się:
  *zdjęcie pracy,
  *podpisana klauzula przez osobę dorosłą-opiekuna lub rodzica
  *imię, nazwisko oraz wiek dziecka
  * każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej
  Na zdjęcia czekamy do 31.01.2021
 • 7. Oceny i nagrody:
  – oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora
  – ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne, wykorzystanie dostępnych materiałów.
  – w konkursie zostaną przyznane miejsca I, II, III oraz jeśli komisja uzna – wyróżnienia.
 • 8. Wyniki konkursu:
  wyniki konkursu będą ogłoszone 06. 02. 2021 roku na stronie Augustowskich Placówek Kultury oraz na funpage’u Augustowskich Placówek Kultury
 • 9. Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1

| apk.augustow.pl