W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uroczystości przy Pomniku Powstania Styczniowego na Uroczysku „Powstańce”, planowane na godz. 19.00 w dniu 14.01.2021 r. zostają przesunięte na godz. 9.30 w dniu 15.01.2021 r.

Pomnik Powstania Styczniowego na Uroczysku „Powstańce”. Zdjęcie autorstwa p. Jadwigi Koniecko

Za zmiany z przyczyn niezależnych od nas przepraszamy.

Komendant Główny P.O.W. płk P.O.W. Piotr Augustynowicz

|Bart.