OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 25 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 odbędą się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378).

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm

Proponowany porządek posiedzenia XXXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

  1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Augustowie.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
  3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Alicja Dobrowolska