Z okazji jubileuszu dwudziestolecia działalności Instytutu Pamięci Narodowej, w podziękowaniu za niezliczone wsparcie, owocną współpracę i wspólną realizację przedsięwzięć, 

Urszula Gierasimiuk – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej wraz z dr. Jarosławem Schabieńskim – Naczelnikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku wręczyli grawerowany dyplom Jarosławowi Szlaszyńskiemu – Staroście Augustowskiemu.

|Red.