POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNO-OŚWIATOWEJ RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

Autor / 8 miesięcy temu / AKTUALNOŚCI / Komentarze

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał głosowanych na XXXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie.
  4. Zapoznanie się z Programem opieki nad zabytkami Miasta Augustowa na lata 2021-2024.
  5. Rozpatrzenie pisma, które wpłynęło do Komisji.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Społeczno-Oświatowej w 2020 roku.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej

Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Mirosław Zawadzki

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content