15 kwietnia odbył się trzeci – centralny – etap LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Z ogromną dumą informujemy, że uczennice II LO W Augustowie: Olga Wysocka – uczennica klasy maturalnej (IIIa) oraz Barbara Pużyńska z klasy IIcG zostały finalistkami LI OLiJP. By uzyskać ten zaszczytny tytuł, musiały przejść kolejne etapy trudnych zmagań i zdobyć odpowiednią ilość punktów w etapie szkolnym i okręgowym zawodów (w części pisemnej i ustnej) oraz otrzymać kwalifikację do etapu centralnego.

zdjęcia: II LO w Augustowie

Dziewczęta wykazały się ogromną wiedzą z zakresu historii literatury polskiej i powszechnej, wiedzą z dziedziny językoznawstwa oraz sprawnością w tworzeniu prac badawczych.

Uzyskując tytuł finalisty, nasze uczennice wywalczyły zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka polskiego (w części podstawowej i rozszerzonej, uzyskując na świadectwie dojrzałości z języka polskiego wynik najwyższy – 100%) oraz możliwość przyjęcia na najbardziej renomowane uczelnie w kraju. GRATULUJEMY wspaniałym humanistkom oraz ich opiekunce – pani Dorocie Prokop!

Społeczność liceum cieszy się z sukcesu uczennic i ich Opiekunki! W pełni na niego zasłużyły! 

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie-