W 2022 r. Powiat Augustowski przeprowadzi wiele inwestycji drogowych, zarówno w Augustowie, jak i poza miastem.

W latach 2022 – 2023 Powiat przebuduje w mieście Augustów ulice: ks. Skorupki, ks. Ściegiennego, Kościelną, Młyńską i Kopernika, w ramach zadania pn. „Centrum komunikacyjne Augustowa – rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych”. Na tą inwestycję Powiat Augustowski otrzymał 14,16 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych w zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania znacząco poprawi wizerunek centrum Augustowa. Ogłoszony został już przetarg na wyłonienie wykonawcy tych robót. Prace podzielono na etapy. Jeśli przetarg przebiegnie pozytywnie, w pierwszym etapie realizowana będzie ul. Kopernika oraz część ul. Młyńskiej, gdzie działania rozpoczną się już wiosną, a zakończenie modernizacji tych ulic zaplanowano na koniec października br. Realizacja pozostałych ulic jest planowana na 2023 r.

Ponadto dobiegają końca prace w ramach dużej inwestycji realizowanej od 2021 r. na drogach powiatowych w gminie Nowinka. Przebudowanych zostało łącznie około 16 km dróg w czterech etapach: od Płociczna przez Bryzgiel do Aten, odcinek w Monkiniach, odcinek od Bryzgla w kierunku Macharc oraz między Podnowinką a Nowinką wraz z przebudową mostu z dojazdami. Łączna wartość prac drogowych w ramach zadania wynosiła ok. 8 mln zł. Realizacja tak kosztownej inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu przez Powiat Augustowski znacznych środków zewnętrznych z wielu źródeł: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rezerwy subwencji ogólnej, ze środków Samorządu Województwa Podlaskiego, a także z budżetu Gminy Nowinka i Gminy Suwałki. Pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków Powiatu Augustowskiego. Prace w ramach tej inwestycji są na ukończeniu. Przebudowana droga ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców i turystów licznie odwiedzających Ziemię Augustowską, a także stanowi alternatywną trasę objazdu w przypadku utrudnień komunikacyjnych na drogach prowadzących z Augustowa do Suwałk i z Augustowa do Sejn.

Na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok ujęte zostały dwie inwestycje Powiatu Augustowskiego o łącznej wartości 8,5 mln zł. Rządowe wsparcie wyniesie 50%, tj. 4,25 mln zł. Przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16 (od km 5+000 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 16) oraz ulica Rajgrodzka – Jonkajtysa w Augustowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego.

Ponadto na liście rezerwowej znajdują się trzy inwestycje powiatowe. Jeżeli zadania te uzyskają dofinansowanie, a jest na to duża szansa, ponieważ zajmują pozycje nr 2, 3 i 6, to jeszcze w 2022 r. rozbudowane zostaną odcinki dróg: Jastrzębna Pierwsza – Nowa Kamienna – Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka oraz Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B (od km 2+820 do km 5+853,80), natomiast na lata 2022 – 2023 zaplanowana jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki. Łączna wartość tych zadań wynosi 8 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie – 4 mln zł.

Przebudowa dróg, zgodna z potrzebami mieszkańców, jest jednym z priorytetowych zadań, na których Powiat Augustowski koncentruje środki finansowe. Wartość zadań drogowych zrealizowanych w 2021 r. wyniosła około 17,2 mln zł. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków budżetu państwa, na 2022 r. zaplanowano jeszcze wyższą wartość inwestycji na drogach Powiatu Augustowskiego.

Red.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie